Haber Bankam

Trafik Sigortası İndirim ve Arttırım Uygulanan İllerimiz 2017 Listesi

Zorunlu Trafik Sigortası indirimi ve tavan fiyat uygulamasına ilişkin genelge yayınlandı. Buna göre 12 NİSAN 2017 tarihinden itibaren Türkiye’nin tüm illerine göre, ayrı ayrı trafik sigortası fiyatları belirlenecek. Hasarsızlık indirimine ilaveten 12 Nisan 2017 öncesinde sigorta yaptıranların poliçeleri iptal edilmeyecek. İşte il il Trafik sigortası indirim oranları listesi haberimizde..

Trafik Sigortası İndirim ve Arttırım Uygulanan İllerimiz 2017 Listesi

12 Nisan 2017 tarihinden itibaren Zorunlu Trafik Sigortası tavan fiyat uygulamasına ilişkin genelge yayınlandı ve 12 Nisan’dan itibaren uygulanmaya başlanacak. Buna göre Türkiye’nin tüm illeri gruplara bölündü ve bazı illere indirim uygulanırken, bazı illere ise arttırım uygulanması kararı alındı. Bununla birlikte Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Sözleşmelerinin Sonlandırılmasına İlişkin Sektör Duyurusu yayınlandı. Duyuru metnini ve indirim uygulanan illerimiz haberimizde..

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorum luluk Sigortası Sözleşmelerinin Sonlandırılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2017/1)

Bilindiği üzere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile motorlu araç işletilmesinden kaynaklanan sorumluluk riski için Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (zorunlu trafik sigortası) yaptırılması hükme bağlanmıştır. Söz konusu sigorta ile motorlu araç işletilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin sigorta şirketlerine doğrudan başvuru olanağı tanınmış ve aynı Kanunun 95’inci maddesinin birinci fıkrası ile “Sigorta söz/eşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller zarar görene karşı ileri sürülemez esası öngörülmüştür.

trafik sigortası indirimi

trafik sigortası indirimi

Ayrıca, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının “Sigorta Ücretinin Ödenmesi” başlıklı C.1. maddesinde,  “Sigorta ücretinin tamamı,   sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında peşinen ödenir. Ancak taraflar sigorta priminin en az dörtte biri poliçenin teslimi karşılığında peşin olmak koşuluyla taksitler halinde ödenmesini kabul edebilirler. Bu takdirde sigortacı prim ödenmemesi sebebiyle sahip olduğu sözleşmenin feshi hakkından vazgeçmiş sayılır.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 14.07.2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin “İşletenin değişmesi” başlıklı 11’inci maddesinin birinci fıkrası, “sigorta sözleşmesi, sözleşmeye taraf olan araç işletenini takip eder. İşletenin değiştiği her durumda mevcut sözleşme değişim tarihi itibarıyla kendiliğinden sona erer ve ilgiliye g”ün esasına göre prim iadesi yapılır. Ancak, mevcut sözleşme işletenin değiştiği tarihten itibaren 15 gün süresince herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve prim ödenmeksizin yeni işleten için de geçerlidir.”  hükmünü amirdir.

SBM Online Sitesinden Trafik Sigortası Teklifi Almak İçin Tıklayınız!

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ile Başbakan Yardımcılığı Makamından alınan 10.04.2017 tarihli ve 10271 sayılı Onay çerçevesinde, zorunlu trafik sigortası sözleşmelerinin sonlandırılması  aşağıdaki esaslara bağlanmıştır.

  1. Yönetmeliğin 11’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, işletenin değişmesi halinde zorunlu trafik sigortası sözleşmesi mevzuatta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sonlandırılır.
  2.  Yönetmeliğin 11’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen durum haricinde, bu Sektör Duyurusunun yürürlüğe girdiği tarihten önce akdedilmiş olan zorunlu trafik sigortası sözleşmeleri iptal edilerek yeni sözleşme düzenlenemez.


Ancak, kamu kurumları vade toplulaştırması/uyumlaştırması amacıyla zorunlu trafik sigortası sözleşmelerini sonlandırabilir. Bu durumda, kazanılmamış gün primi (herhangi bir fesih primi uygulanmaksızın) iade edilir.

  1. Bu Sektör Duyurusunun (2)’nci maddesiyle getirilen esas dikkate alınarak, 08.06.2016 tarihli ve 2016/11 sayılı “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teklif Ekranı Oluşturulmasına İlişkin Sektör Duyurusu” çerçevesinde, sigorta şirketlerinin ve  Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin (Merkez) internet sayfalarında halihazırda zorunlu trafik sigortası sözleşmesi bulunan işletenler için teklif verilemez.

Ancak, mevcut zorunlu trafik sigortası sözleşmelerinin vadesinin bitiminin 30 gün öncesinden itibaren yeni sözleşme dönemi için geçerli olmak üzere  sigorta  şirketlerinin  ve Merkez internet sayfalarında teklif verilir ve mükerrer sözleşme  düzenlenebilir.

Bu madde çerçevesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, Merkez ve ilgili sigorta şirketlerince gerekli işlemler tesis edilir.

  • 09.03.2015 tarihli ve 2015/13 sayılı Sektör Duyurusu, 24.11.2015 tarihli ve 2015/41 sayılı Sektör Duyurusu, 14.07.2016 tarihli ve 2016/14 sayılı Sektör Duyurusu ve 01.09.2016 tarihli ve 2016/24 sayılı Sektör Duyurusu yürürlükten kaldırılmıştır.

Ayrıca, 02.09.2016 tarihli ve 2016/26 sayılı  Sektör  Duyurusunun  1’inci maddesiyle değişik, 08.06.2016 tarihli ve 2016/11 sayılı Sektör Duyurusunun 5’inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

100 Bin Liraya Alınabilecek En İyi Arabaları İnceleyin!

  • Bu Sektör Duyurusu 12.04.2017 tarihinde yürürlüğe girer.

İndirim Uygulanmayacak Olan İllerimiz

İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa İstanbul %6 arttırım, Diğer iller %3 arttırım.

İndirim veya Arttırım Uygulanmayacak Olan İller;

İzmir, Yalova, Kayseri ve Erzurum

%1 İndirim;

Sakarya, Düzce, Eskişehir, Ordu, Trabzon, Tekirdağ, Bingöl, Rize, Adana, Samsun, Karabük ARTTIRIM YOK

%2 İndirim Yapılan İllerimiz

Denizli, Diyarbakır, Konya, Bayburt, Kırıkkale, Giresun, Malatya, Antalya  ARTTIRIM YOK

Fiat Sıfır Faizli Araç Kampanyaları 2017 Yılında da Devam Ediyor!

%3 İndirim

Erzincan, İçel, Gaziantep, Zonguldak, Sivas, Bolu, Siirt, Aksaray, Çorum, Muş, Batman, Bilecik, Bitlis, Kırşehir, Iğdır, Gümüşhane, Artvin

%4 Oranında İndirim

Niğde, Nevşehir, K.maraş, Çankırı, Kırklareli, Uşak, Van, Yozgat, Bartın, Karaman, Balıkesir, Edirne, Afyon, Şırnak, Amasya, Ağrı ve Manisa illeridir.

%5 Oranından İndirimli Trafik Sigortası Yapılan İllerimiz

Aydın, Tokat, Sinop, Isparta, Tunceli, Çanakkale, Mardin, Hatay, Osmaniye, Kütahya, Muğla, Kars, Kastamonu, Burdur,  Adıyaman, Şanlıurfa, Ardahan, Hakkari ve Kilis

İllere Göre Trafik Sigortası Tavan Fiyatları Belirlendi isimli haberimizde hasarsızlık indirim oranlarını inceleyebilirsiniz.

Daha önce sigorta yaptıranların bu genelge hükümlerine göre sigortaları yenilenmeyecek ve bundan sonrası için geçerli olacak.

Bu içeriğin tüm hakları Haberbankam.Com 'a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip işlemi başlatılacaktır. ©
BEĞEN HERKESTEN ÖNCE HABERİN OLSUN!
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ