Haber Bankam

Terörden Zarar Gören Çiftçilerin Kredi Borçları Ertelendi!

Terörden Zarar Gören Çiftçilerin Kredi Borçları Erteleniyor! Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifinden (TKK) Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari illerinde ikamet edenlerin borçlarına erteleme geldi. Karar 05 MAYIS 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Terörden Zarar Gören Çiftçilerin Kredi Borçları Ertelendi!

05 MAYIS 2017 tarihli Resmi Gazete’de terörden zarar gören çiftçilerin Tarım Kredi ve Ziraat Bankası borçlarının ertelenmesine ilişkin karar yayınlandı.

TERÖRDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERİN ZİRAAT BANKASI TARIM KREDİ BORÇLARINA ERTELEME

Kararda şöyle dendi;

Diyarbakır, Şırnak, ve Hakkari illeri ve tüm ilçelerinde faaliyet gösteren ve bu ilçelerde 01 OCAK 2016 tarihi ile 31 ARALIK 2016 tarihi arasında yaşanan terör olayları nedeniyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları zarar gören ÇKS kaydı bulunan ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer kayıtlı sistemlerine kayıtlı bulunan, üretim faaliyetlerine devam eden gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, (vatandaşın ve esnafın) 1163 sayılı Kooperatifler kanunu kapsamında olup, Bakanlığın görev alanı içerisinde yer alan tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve TİGEM’in (diğer kamu kurum ve kuruluşları hariç) T.C. Ziraat Bankası (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatiflerine TKK olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar kurulu kararları kapsamında ki kredi borçlarının ertelenmesine ilişkindir.

Terörden Zarar Görenler İçin Hasar Tespit Komisyonları Kurulacak!

Resmi Gazete’de belirtilen kişilerin yer aldığı hasar tespit komisyonları kurulacak ve bu komisyon tarafından çiftçinin terör nedeniyle zararı tespit edilecek. Komisyon oy çokluğu ile karar alacak. Komisyon başkanı gerektiğinde konu ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluş temsilcilerini oy hakları olmaksızın komisyon toplantılarına çağırabilecek.

KREDİ BORÇLARI ERTELENECEK!

MADDE 1 Gerçek veya tüzel kişilerin;

(1) Ekilişleri, ürünler, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları en az %30 oranında zarar gören ve bu durumları İl veya ilçe hasar tespit komisyonunca belirlenen gerçek veya tüzel kişiler Banka ve TKK tarafından kullandırılan ve bu kararın yayınlanma tarihi 05 MAYIS 2017 vadesi/taksit vadesi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıl içinde dolacak olan veya vadesinden itibaren 90 günlük süre  içerisinde olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki tarımsal kredi borçları, vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihlerinden/taksit vadelerinden/hesap devrelerinden itibaren bir yıl süreyle ertelenir.

(2) 1/1/2016 tarihinden bu Kararın yayımı tarihine kadar olan sürede Banka ve TKK tarafından tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış bulunan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu karaTlari kapsamındaki tarımsal kredi borçları ise bu kararın yayım tarihi takip eden ayin birinci günü itibariyle (01 HAZİRAN 2017) faiz tahakkuk ettirilmeksizin bu tarihten itibaren bir yıl süreyle ertelenir.

KREDİ BORCU ERTELEME BAŞVURU TARİHLERİ VE SÜRESİ

MADDE 4- (1) Bu Kararın yayınlanma tarihi itibarıyla borçları vadesinden itibaren 90 günlük süre içerisinde bulunan veya tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına  aktarılmış bulunan 1 inci madde kapsamindaki gerçek ve tüzel kişiler, bu Kararın yayımı tarihinden itibaren 2 ay içerisinde; kredi borçlarının vadesi/taksit vadesi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte bu Kararın yayımı tarihinden itibaren 1 yıllık süre içerisinde dolacak olan gerçek ve tüzel kişiler ise vadesinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren 2 ay içerisinde Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Kooperatifine yazılı olarak başvuruda bulunur.MADDE 5- (1) Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından ertelenen tarımsal kredi borçlarına erteleme dönemi müddetince kredi borcunun vadesinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren  faiz uygulanmaz.

(2)Bu kararın yayımı tarihi tarihini takip eden ayn birinci iş günü itibarıyla ertelemeye konu olacak tasfiye olunacak alacaklar hesabında kayıtlı tarımsal kredi borçlarına da erteleme donemi müddetince faiz uygulanmaz.

(3) Banka ve TKK’nin bu Karar kapsamında ertelenen kredilerden doğacak gelir kayıpları, Banka tarafından uygulanan cari cari tarımsal kredi faiz ile bu Kararda belirlenen faiz oranı arasında ki fark esas alınarak hesaplanır.

(4) Banka ve TKK, birinci yıl için bu Karar kapsamında faizsiz erteleme yapmak kaydıyla, kendi uygulamaları çerçevesinde üreticilere birden fazla taksit belirleyebilir. Bu fıkra kapsamında yapılandırılan krediler birinci yılın sonunda gelir kaybı uygulaması dışında kalır.

(5) Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi bu Karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin bilgileri ve vadesi/taksit vadesi/hesap devresi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarını projeksiyon yapılabilmesini teminen aylık olarak Hazine Müsteşarlığına iletir. Banka ve TKK’nin, bu Karar bazında ertelenen kredilere ilişkin vadesi/taksit vadesi/hesap devresi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını, Hazine Müsteşarlığınca bildirilen formatta iletmelerini müteakiben ödemeler, Hazine Müsteşarlığı tarafından ilgili yıl bütçelerine göre bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.

Resmi Gazete metni için tıklayın!

(6) Terörden Zarar Gören Çiftçinin Tarım Kredi Borçlarının Ertelenmesine ilişkin karar kapsamında il veya ilçe hasar tespit komisyonu kararları üzerine Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince  Çiftçi Kayıt Sistemine ve Bakanlık diğer kayıt sistemlerine göre oluşturulacak icmallerin onaylı birer sureti Banka ve TKK’ya Erteleme işlemleri bu icmaller esas alınarak gerçekleştirilir.

(7) Ertelenen krediler nedeniyle; bu kararın yayım tarihinden itibaren müracaat süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmaz.

(8) Erteleme işlemi borcun mevcut maddi ve ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkı vermez.

(9) Bu Karar çerçevesinde yapılan ödemeler ve diğer işlemlere ilişkin incelemelerde; 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü ile ilgili yıl Bakanlar Kurulu kararlarının  “gelir kayıplarının tespiti”ne ilişkin hükümleri esas alınır.

(10) Bu Kararda yer almayan ertelemeye ilişkin hususlar hakkında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifinin Tarımsal Kredilere ilişkin usul ve mevzuatları uygulanmaktadır.

Borç Yapılandırma Hangi Tarihten İtibaren Geçerli?

Terörden Zarar Gören Çiftçinin Tarım Kredi Borçlarının ertelenmesine dair karar 01 OCAK 2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Bu içeriğin tüm hakları Haberbankam.Com 'a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip işlemi başlatılacaktır. ©
BEĞEN HERKESTEN ÖNCE HABERİN OLSUN!
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ