Haber Bankam

Ön Lisans Mezunlarına Polislik 2017’de Yürürlüğe Girdi!

Ön lisans mezunu öğrencilerden polis alımı yapılacak. 25 Ağustos 2017 tarihinde yürürlüğe giren KHK ile ön lisans mezunu öğrencilere polis akademisine giriş yolu açıldı. Bakanlık tarafından belirlenen kontenjana göre %20 oranında kontenjan belirlenecek. Ön lisans mezunlarından polis alımı ne zaman yapılacak? Şartlar nelerdir? İşte ayrıntılar..

Ön Lisans Mezunlarına Polislik 2017’de Yürürlüğe Girdi!
 • 11 YORUM
 • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 oy, Ortalama: 4,00 out of 5)
  Loading...

25 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun hükmünde kararname gereğince ön lisans mezunu öğrencilerin polis akademilerine alınması onaylandı. Buna göre ön lisans mezunlarına polislik 2017 yılında açılmış oldu.

ÖN LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERE POLİSLİK MÜJDESİ

694 sayılı KHK içeriğinde şöyle denildi;

MADDE 14- 3201 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Toplam kontenjanın %20’sini aşmamak kaydıyla Bakanlıkça belirlenecek sayıda Ön Lisans mezunu da bu fıkrada belirtilen usule uygun olarak polis meslek eğitim merkezlerine alınabilir.”

3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 24. Maddesi şöyledir.

Ek Madde 24 – (Ek: 26/4/2005 – 5336/2 md.)
Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere, Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile polis meslek eğitim merkezleri açılabilir.

(Değişik ikinci fıkra: 16/6/2010-5997/3 md.) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup, sınav tarihi itibarıyla 28 yaşından gün almayan  erkek  ve  bayanlar ile  askerliğini yapmış  30  yaşından  gün almamış  erkek adaylar arasında yapılacak seçme sınavında başarılı olanlar, altı aydan az olmamak üzere polis meslek eğitimine alınırlar.

Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitim-öğretim, parasız yatılı ve üniformalı olup, öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır. Ayrıca, öğrencilere polis meslek yüksek okulu öğrencilerine ödenen miktar kadar harçlık  ödenir.

Polis meslek eğitim merkezlerindeki eğitim-öğretim süresi içerisinde; giriş şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar, eğitim ve öğretimini başarı ile tamamlayamayanlar, sağlık ve disiplin yönünden polis olamayacağına yetkili kurullarca karar verilenlerin polis meslek eğitim merkezleri ile ilişikleri kesilir. Sağlık veya ölüm dışındaki nedenlerle ilişiği kesilenlerden, ödenen harçlık ve yapılan masraflar kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.

Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar. Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan ve aslî memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler, mecburi hizmet sürelerinin kalan  her yılı için,  kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını tazminat olarak ödemek zorundadırlar.

Polis meslek eğitim merkezlerinin kuruluş ve çalışma usûl ve esasları; bu merkezlerde eğitime alınacak öğrencilerde aranacak şartlar, (…) yapılacak sınavlar, disiplin ve eğitim-öğretimle ilgili konular, öğrenciliğin sona ermesi, tazminat ve yükümlülük esasları ile giyecekleri kıyafetler  ve diğer hususlar  İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

(http://www.teftiskurulu.pol.tr/Sayfalar/3201.aspx sayfasından alıntıdır)Ön Lisans Mezunlarından Polis Alımı Ne Zaman Yapılacak?

Polis memuru olmak isteyen ön lisans mezunu öğrencilere polis akademilerinde %20 oranında kontenjan verildi. Bu kontenjana İç İşleri Bakanlığı tarafından karar verilecek. Henüz alım ile ilgili bir açıklama yapılmaz iken değerlendirmeye göre her yıl polis olmak isteyen kişi sayısının fazla olması nedeniyle kontenjanda boşluk olmayacağı ancak İçişleri Bakanlığının ön lisans mezunu öğrencilere de %20 oranında kontenjan ayıracağı söyleniyor.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825-13.pdf adresinden bahse konu kararnameye ulaşabilirsiniz.

Polis Olma Şartları Nelerdir?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için yapılan       2015 veya 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00) puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları için ise Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için yapılan 2015 veya 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (48,00) puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1988 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Bu içeriğin tüm hakları Haberbankam.Com 'a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip işlemi başlatılacaktır. ©
BEĞEN HERKESTEN ÖNCE HABERİN OLSUN!
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 11 YORUM
 1. müyesser özen dedi ki:

  ne olur önlisansların puanı 60 olsun

 2. müyesser özen dedi ki:

  cok güzel önlisan mezunu olanlara polislik önü acıldı da ne olur kpss puanı 60 olsun ne olur oglum yoksa cok istetigi halde giremiyor

 3. Veli dedi ki:

  Başvurular nezaman başlıyor ve nasıl yapmamız gerekiyor

 4. sevil dedi ki:

  polislik icin onlisans mezunlarina hak tanindigi icin cok sevindim ama yetkililerden ricam yas 35 olsun cocuklarimiza bir firsat verilsin insallah degerlendirirsiniz dortgozle bekliyoruz cocuklarimiz sinava girsin simdiden tesekkur ederim

 5. Yakup dedi ki:

  On lisans mezunu olarak çok haksızlık yapılıyor hakkımız olan alımlara başvuruda bulunamıyordu hep yaş dan dolayı basvuru yapamıyoruz 25 yaş çok düşük bir yaş sınırı yetkili inşallah sesimizi duyarlar bir düzenleme yaparlar tüm yetkililere sesleniyorum lütfen sesimizi duyun çok mağduru lütfen bir düzenleme yapilsin

 6. Ali dedi ki:

  Yaş sınırı 35 olmalı,daha ii olur

 7. Mutsuz dedi ki:

  Yas sınırını uzatın lütfen o kadar çok onlisans mezunu ve lisans hep boştalar yaş siniri 35 yapin zaten bu insanlar okul sınav demeden 27 30 buluyo hakkımızı istiyoruz şu yaş sınırını kaldırın çok memur sınavları hep yaştan kaçırdık lütfen ya

 8. Zeynep dedi ki:

  Allahım şükürler olsun 25 yasında önlisans tekstil teknolojisi mezunuyum.bu haberi duydum ya allah sizden razı olsun umarım bu önlisans alımında sadece erkek alımı yapılmaz şuan tek korkum bu…çok teşekkür ederim sizlere minnattarım

 9. Kemal dedi ki:

  Nisan 14 de 30 girdim olur mu acaba

 10. yilmaz dedi ki:

  Nerden ve nas il basvuru yapiyoruz

 11. Mehmet dedi ki:

  İki yılık üniversite mezunuyum ve yurtdışı mezunu değilim Erzurum Atatürk üniversitesinden mezunum başvurma hakkım varmı bilgi almak istiyorum teşekürler…

BİR YORUM YAZ