Haber Bankam

Kredi Sicil Affı 2017 Yasası Bankaları Bağlamıyor

Kredi Sicil Affı 2017 Yılında Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ancak bankalar yasayı tanımıyor. Bankalara sicil affı başvurusu ve borç yapılandırma için nasıl başvuru yapacak? Yasal düzenleme neleri getirdi. Bankalardan red alan vatandaş ne yapabilir? Nasıl başvuru yapılacak? Tüm detaylar haberimizde..

Kredi Sicil Affı 2017 Yasası Bankaları Bağlamıyor

Kredi Sicil Affı 2017 Yılı düzenlemesi 27 OCAK 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre sicilinin affedilmesini isteyen banka müşterilerinin geçmişe dönük olan borçları yüzünden 5 yıllık bekleme süresine takılan sicilleri silinecek ve tertemiz bir sayfa açılacak. İsteyenler bankalara sicil affı temizlenmesi için başvuru yapabilecekler.

KREDİ SİCİL AFFI BAŞVURULARI BAŞLADI

Resmi Gazete’de yayımlanan  29961 sayılı 27 OCAK 2017 Cuma tarihli Emekli Sandığı Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre daha önce ki borçları nedeniyle kara listeye alınan, kredi verilmeyen esnaflarımız ve diğer müşteriler artık bankalara yeniden kredi başvurusu yapabilecekler.

Kanun maddeleri 5834 sayılı çek kanunu düzenledi ve Karşılıksız çekler, Protestolu senetler ve Krediler ile Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate alınması Hakkında ki kanun maddelerine 33 nolu geçici maddeyi ekledi. Bu madde sayesinde, geçmiş dönemlere yönelik borçluların 6 ay içinde borcunu kapatmak isteyenlerin borçları yapılandırılacak ve borcunu tamamlayan veya taksitlendirilen kara listeden çıkarılacak.

Kredi Sicil Affı Başvurusu Nasıl Yapılır?

KREDİ SİCİL AFFI KANUNİ DÜZENLEMESİ VE AYRINTILARI

5411 Sayılı Bankacılık Kanununa ilaveten Kredi Risk Merkezleri kurulmuştu. Bu kuruluş EK-1 Maddesi ile kurulmuştu. Ek-1 madde gereğince kredi kuruluşları ve diğer finansal kuruluşlar kanun gereğince Risk merkezlerine üye idi. Herhangi bir banka veya finansal kuruluş tarafından kredi verilirken, bu risk merkezleri tarafından tutulan kayıtlara göre finans imkanı sağlanmakta idi. Yani bankalardan kredi çeken bir vatandaş için yukarıda belirtilen kanun maddeleri gereğince kredi sicili (kredi notu) sorgulaması yapılmakta idi. İşte Resmi Gazete’de yayımlanan metinde kredi sicil affı 2017 kanununda şöyle diyor;

5411 sayılı Bankacılık Kanununun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayabilir.

Yani dikkate alınmayabilir derken, bankalardan kredi çekecek olan vatandaşlar 6 ay içinde borcun tamamını kapattıklarında veya borcu yapılandırdıklarında kredi risk merkezlerinde kayıtları RİSKLİ GRUP olarak görülse de, bankalar bu kayıtları dikkate almayan kredi, kredi kartı ve bireysel ve ticari kredilerden yararlanmalarına olanak sağlayabilir.

KREDİ SİCİL AFFI BAŞVURUSU NEREYE YAPILACAK?

Bu kanun maddesi gereğince, KKB ve Risk Merkezleri bürolarında kişilerin eski dönemlere ait kara liste ve kötü sicili kayıtlarının silinip silinmeyeceği henüz bilinmiyor ancak, bankalar vatandaşın daha önce kapattıkları, 6 içinde kapatacakları ve 6 ay içinde taksitlendirecekleri borçları yüzünden vatandaşı kara listede sayamayacaklar. Daha önce ki bir borcu yüzünden kredi çekemeyen vatandaş bankaların kapısını çalarak kredi başvurusunda bulunabilecek. Ancak bankaların Kredi Sicil Affı 2017 Yılı Başvurularını uygun görmeme durumları ise yine bankalara bırakıldığı görülmektedir. Çünkü yukarıda ki kanun maddesinde bankaların inisiyatifinden bahsedilerek, YARARLANMALARINA OLANAK SAĞLAYABİLİR” denildiği açıkça görülmektedir. Yani banka müşterisi kredi sicil affı başvurusu yaparak, kanundan yararlanmış bile olsa, banka şahsın eski kayıtlarını göz önünde bulunarak talebine red cevabı verebilmektedir. Bu durum, bankaların lehinedir.

Kredi Sicil Affı Yürürlüğe Girdi!

2017 YILI KREDİ SİCİL AFFI KAPSAMINA GİREN BORÇLAR

Kredi affı kanunu aşağıda ki borçların silinmesini sağlamaktadır. Kişiler bu borçları ödemeleri veya ödemeyi taahhüt etmeleri durumunda kara listeden çıkabileceklerdir. Borcunu ödemesine rağmen 5 yıllık süreyi bekleyenler ise, beklemeden kurtulacaklar ve sicilleri temizlenecektir.

 • Karşılıksız çıkan çekler,
 • Bireysel ve tüketici kredileri,
 • Faizler yüzünden oluşan ilave ödemeler,
 • Gayri nakdi ve nakdi krediler,
 • Protesto edilen senetler,
 • Bu kredilere ait ana paralar ve faizler,
 • Kredi Kartı borçları


Kredi Sicil Affı 2017 Yılı Başvuruları Başladı Kanun Yürürlüğe Girdi

BANKALARIN KREDİ BORCU YAPILANDIRMALARI

Bilindiği üzere 2016 yılı sonunda çıkan ve Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, tüm kredi kartı borçları 72 aya kadar yapılandırıldı. Binlerce kredi kartı borçlusu bu düzenlemeden yararlandı. Bankalar borçluların kredi ve kredi kartı borçlarını yapılandırırken BBDK’ya bağlı olarak kanuni düzenlemeler ve bankacılık kanunu ile ilgili düzenlemeler sayesinde yapılandırma yapmaktadırlar. İşte kredi notu düşük ve sicili bozuk olan vatandaşın ödemediği borcun İcra ve İflas Kanununu maddeleri gereğince ödeme emri gönderilerek icra ile çözülmesi safhasına da kanuni bir düzenleme getirilerek borçların yapılandırılmasına olanak sağlandı. Düzenlemede bu durum şu şekilde belirtildi;

(2) Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.”

Yani bu hüküm gereğince, bir kamu veya özel banka vatandaşın eski borçlarını yapılandırması için sicili bozuk olmasına rağmen kredi verirse veya borcun tamamını kapatması için yapılandırma yaparsa, bu durumda banka herhangi bir cezaya maruz kalmayacaktır. Bu madde gereğince kredi sicil bozuk olan vatandaş bankalara 2017 yılı kredi sicil affı başvurusu ile birlikte yeni finansman talebinde bulunabilirler.

BANKALAR SİCİL AFFI BAŞVURUSUNU KABUL ETMEZLERSE NE YAPILACAK?

Yukarıda anlatıldığı üzere her ne kadar sicil affı kanunu yayınlanmış ise de, bankaların bu durumu suistimal etmeleri için açık bir kapı bırakıldığı açıkça görülmektedir. Sağlayabilir yerine “sağlayacaktır” şeklinde yazılsa idi, bu durum tüm bankalara kanunu uygulamada zorunlu kılacaktı.

Sayın Başbakanımız birkaç gün önce yaptığı bir konuşmasında bankaların taşınır rehni kanunu anlamadığından bahsetti ve KANUN ÇIKTIYSA UYGULAYACAKSINIZ, UYGULAMAZSANIZ İRADE GEREĞİNİ YAPAR diyerek biri kamu bankası olmak üzere, bankaları uyardı. Yine bu düzenleme de, böyle bir durum yaşanması durumunda hükumet tarafından takibin yapılacağı değerlendirilmektedir.

2017 yılında hükumetin vatandaşı için yatırım, destek, proje, hibe ve teşvikleri bitmek bilmiyor.

 • 27 OCAK 2017 tarihinde yine GENÇDES projesi ile sicil affına ilaveten gençlerimize proje karşılığında ayrılan bütçe ile ödeme yapılacağı müjdesi verildi.
 • KOSGEB’in 2017’de vereceği sıfır faizli kredi için başvurular başladı. 230 bin esnaf destekten yararlanacak!
 • Emeklilerimiz Mart ayında ödenecek olan promosyon ödemelerini beklerken, bankaların rekabeti her geçen gün kızışmaya başladı ve şimdiden 900 TL. emekli promosyonu vermek isteyen bankalar olduğu öğrenildi.
 • Çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Kooperatif borçları için 5 yıl 60 ay süreli yapılandırma geliyor. Yakında başvurular alınmaya başlayacak.

KREDİ SİCİL AFFI BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Bankalara başvuruda bulunmak isteyen kullanıcılar için bir dilekçe örneği hazırlanmış olup, bu dilekçe kullanıcının bilgilerine göre güncellenmesi gerekmektedir. Sicil Affı Başvurusu Dilekçe Örneği linkinden bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

KREDİ SİCİL AFFI BAŞVURULARI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

Bankalar birliği tarafından 12 sorudan oluşan ve sicil affından yararlanmak isteyenlerin sormakta oldukları bilgilendirme notu yayınlandı ve bu sayfadan kredi sicil affı hakkında tüm sorularınıza cevap bulabilirsiniz.

Sitemize ulaşan ve bize başvuru yapan tüm okuyucularımızın ortak kaygısı, bankaların kredi sicil affı yasasını tanımadığı yönündedir. Haberbankam.com olarak yasanın yürürlüğe girdiği ilk gün bu haberi yayınladık ve bankaların yasa hükümlerine göre işlem yapma konusunda özgür olduğunu, sicili bozuk olanlara kredi verdiğinde ceza almayacağını, ancak bu yasanın bankaya başka bir bağlayıcılık getirmediğini açıklamıştık. Söylenen oldu ve şuan kamu bankaları dahil olmak üzere hiçbir banka 2017 Kredi Sicil Affı yasasına göre sicili bozuk olan ve kara listede olan vatandaşa kredi vermiyor.

Kredi Sicil Affı Düzenlemesinin tam metine bu sayfadan ulaşabilirsiniz; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170127-1.htm

Yasanın yeniden düzenlemeye gidilerek, borcunu yapılandırmak, taksitlendirmek isteyen vatandaş için “YARARLANMALARINA OLANAK SAĞLAYABİLİR” yerine YARARLANDIRILIR hükmü getirilmelidir.

Bu içeriğin tüm hakları Haberbankam.Com 'a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip işlemi başlatılacaktır. ©
BEĞEN HERKESTEN ÖNCE HABERİN OLSUN!
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 161 YORUM
 1. Erhan dedi ki:

  Kimse kusura bakmasinda bende 5.000 veya 10.000 arasinda kredi cekmek istiyorum sicil bozuktu borc harc kalmadi

 2. Huriye dedi ki:

  Resmen vatandasla dalga geciyolar benim hicbir bankaya borcum yok ama hicbiri kredi vermiyor .hani nerde affi cikaranlar.af cikti deyince bankalar guluyolar

 3. Erayy dedi ki:

  Ben yapı krediden temiz kağıdı almak istiyorum ne yapmam gerek nasıl alacağım ve nereye başvuracağım bilgi verirseniz sevinirim.

 4. Alparslan dedi ki:

  Merhaba senetli kredi verebiliyoruz…

  1. Hamdi dedi ki:

   Çok güzel ama şartlarınız nedir 50000 ihtiyacım var hemen

  2. Mehmet dedi ki:

   Selam bana da 40000 tl lazim nasil ulasabilirim size

  3. serkan demir dedi ki:

   bana 10000 lıra lazım

  4. ugr4646 dedi ki:

   ben almak istiyorum

  5. Recep dedi ki:

   Bana ulaşabilir misin kardeşim

  6. GÖZDE KULECİ dedi ki:

   (bana ulaşır mısınız)

 5. Faizsiz kredi dedi ki:

  Biz faizsiz kredi veriyoruz. isteyen alabilir.

  1. ismail dedi ki:

   ne şekilde ve nasıl veriyorsunuz 2500 tl maaşla özel bir şirkette çalışıyorum. 15000 tl krediye ihtiyacım var. dönüş yaparsanız sevinirim.

  2. RAMAZAN YILDIRM dedi ki:

   nasıl yani bana ulaşırmısınız.

  3. ahmet dedi ki:

   kredi almak istiyorum şartlarınız nelerdir saygılar

  4. ömer dedi ki:

   faizsiz kredi almak istiyorum sizinle nasıl irtibata geçicem

 6. hasan dedi ki:

  bana senet le kiredi lazım bankadan çekemiyorum 9 bin kadar 750 öderim enaz aylık

 7. Firat dedi ki:

  Hiçbir bankaya borcum yok onceden var idi şimdi bitirdimnyinede bankalar kredibvemiyor sivil affimsilinmemis mi acaba ltfn yardımcı n

 8. Kerim dedi ki:

  Sayın İkrazatçı kredi limitini ne kadar bana yüzbin lazım

 9. kenan dedi ki:

  Devlet ne yapsın sizin icranizi kkb puaninizi krediyi 5yıl alamazsiniz bankalarda ayrı bir devlet söz geçmiyor daha.bu arada ikrazatcilardan uzak durun

 10. Mehmet dedi ki:

  Arkadaşlar benimde 5 adet takibim vardı ama bankalara en ufak borcum kalmadı hep red geliyordu taki düne kadar işbankası en zor banka 1144 kkb puanıma karşılık 6000 tl limitli kredi kartı onayladı

 11. İkrazatçı dedi ki:

  Krediye ihtiyaç duyanlara senetle kredi veriyoruz.

  1. sinan dedi ki:

   kamu çalışanıyım ararsanız sevinirim

  2. aslıhan dedi ki:

   MERHABALAR SİZİNLE İRTİBATA GEÇMEK İSTİYORUZ.TEŞEKKÜRLER.

   1. Gurkan dedi ki:

    Devlet memuruyum maasimda haciz vardi tanamini odedim ama hala kredi cekemuyorum

  3. erol dedi ki:

   merhaba benim 12000 tl krediye ihtiyacım var sadece aylık 250 tl ödeme gucum var amacım butun borçlarımı kapatıp borcumu tek bir yere ödeme ödemek kredi notumu yukseltmez nasıl ulaşacagım ne yapmam gerek adım erol eskişehirde bulunuyorum aylık gelirim 1600 tl 15 bana ulaşabilirseniz sevinirim

  4. murat dedi ki:

   nasıl aydınlatırmısınız bana 50bin tl lazım telefonunuz varmı irtibata geçebilirmiyiz bekliyorum acil

  5. ismail biçici dedi ki:

   slm nasıl alcaz ararsanız almak ıstıyorum

  6. Bedri dedi ki:

   Size nasıl ulaşabiliriz. Bir telefon numarası verebilirmisiniz.mail atabilirmisiniz.

  7. Özcan dedi ki:

   Bana ulasabilirmisiniz kresi icin senetle

  8. bayram dedi ki:

   Slm bana 15bin kredi lazim yardimci olurmusunuz ödemelerde sıkıntı cekmem

  9. İbrahim dedi ki:

   Kamu çalışanıyım ulaşabilir misiniz

  10. Havvanur isitan dedi ki:

   Merhaba benim 20000 TL para ya ihtiyacım var 2 yıldır Vodafone de çalışıyorum Samsun’da ikamet ediyorum yardımcı olursanız sevinirim

  11. ahmet dedi ki:

   nasıl ulascaz sana

 12. yaşar soruklu dedi ki:

  arkadaşlar o kadar yorum ukudum ama işin en garip yanı özel bankaları geçtimde devletin kendi bankası olan vakıf ziraat halk gibi bankalar dahi bırakın krediyi konutu kredi kartı bile vermiyor devlet ilk önçe kendi evinin önünü temizlesin vememek için türlü türlü teranler çıkarıyorlar belkide en basit benim örnek artı para olan 500tl arasırakullandım 5 sene boyuncagüvenlikte olduğum için izin sorununda dolayı vede birazda nasıl olsa bişey olmaz diye umusamadım1 2ay geç ödedim karlarıda tüm bankaların kapattım ama2854 olan kbb puanımı 980 e düşürmüş şimdi konut kredisinden 2 sefer red yedim hemde ziraatten gel işin içinden çikında görelim

 13. muhammet satılmış dedi ki:

  Arkadaşlar aynı devletimizin çıkartmış olduğu yasa yürürlüğe girdi , resmi gazete’de yayımlanıp bu emir çıktı evet ama bankaya geçmiş dönemde ödeme yaptığımıza rağmen halen sicil bozuk olarak gözükmeye dvm ediyoruz işte tam da biz türklere göre bir durum her zamanki gibi devletinmizin çıkartıp arkasına sadece bakmakla yetinip yetkililerin deri koltuklarından kalmaya üşendiğinden dolayı bu durum devam edicek bankalara gittiğimizde 3 maymun değil aptallık oynuyan insanlar var bankama gittiğimde elimdeki dekontu götürüp bankanıza ait heran gibi bir borcum yok devletin çıkartmış olduğu yasayı hatırlattığımda dalga geçer gibi devletn çıkartmış olduğu yasayı emiri uygulamıyortuz deyip cevap veriyorlar sanki mahalle muhtarı yayınladı emri işte bu kadar sistemsiz bir ülkede yaşıyoruz yıl 2017 ama 1907 di de yaşıyor gibiyiz devletin çıkartmış olduğu bir yasayı bankalar nasıl dinlemiyor . isim soy isimde bırakıyorum bankama da email attım birisi beni cezalandırsın

 14. ulaş dedi ki:

  merhaba benim puanım 1448 ama turkcell hacizim var maaştan kesinti var bu yüden banka kredi ermiyor eşim ssk li 4 yıldır aynı iş yerinde puanı 1715 kedi alabilir mi yoksa benim icaram engeler mi_

 15. MEHMET GULER dedi ki:

  Ya sicil affl clkktl ama kimse umursamlo ve cumhur baskanlmlz ve basbakanlmlz kamu bankalarl uyarmak uzre bu islemi kamu bankalarl umursamlo simdi burdan devlet yetkilere sesleniyorum referandum secimini yptik yani bosunaml evet dedik yoksa gercektten turkiye yeni donemde degisecekmi………….

 16. ramazan dedi ki:

  benim bankaya borcum yok puvanım duşukmuş bu bankalar bize vermezler arkadalar nereye ne yazarsak yazalım

 17. caner dedi ki:

  2017 sicil affi bir kanun degil.
  Kanun demek kati demek kesin demek devletin cikardigi kanunu hangi kurum ve kurulusun keyfi insiyafitine birakilir. Bankalarin insiyatifinde bu durum. Maas musterisi oldugum akbank icin dun gitti kredi basvurusu yaptim red verdiler. Kredi sicil affindan bahsettim musteri temsilcisine bizim yönetmeligimizde bir degisme yok der. Eee hani kanun…

 18. MEHMET GULER dedi ki:

  Aynen bnde oyleyim bir avkata vr oda maslmdan alio ve sicil affl clkttl diorlar basbakan bankalarl uyarsa nolcakki bankalar sicil afflnl tanlmlo ve bu sicil affl clkttlgl halde napcaz bilmiyorum ama bizde yararlanmal istiyoruz burdan butun bankalara sesleniyorum bu sicil afflnl goz onune getirin artik bakln bn hergun basbaklnlmlzla ve cumhur baskanlmlzla irtibat halimdeyim .bunu soylemek istemiyorum .ama bu kez solicem refarum da herkez evet dedi ve yine kazandilar o yuzden vatandasln yuzu gulsun artik

 19. Hakan arı dedi ki:

  Sicil affi cikti mi çıkmadimï kesin bilgi varmi

 20. Arif seyithaliloglu dedi ki:

  valla sicil affı birsey cıkarsın lar ben yaralanmı yorum ney miş efendim ticari müşteriler bu afdan yaralanıyormuş dügün yabacm kredi cekemi yorum magdur oldum bu haksızlık dır bence

 21. kanber dedi ki:

  Ben sigortali calisan birisiyim zamaninda isim bozuk gitti borclarimi odeyemedim alacaklilar maasima haciz koydular paralarini her ay aliyorlar benim gibi olan kisilerde var bizlere bir firsat vermeleri lazim kimse sicilinin boZuk olmasini istemez diyorum bu firsati bize verin diyorum

 22. fatih dedi ki:

  valla bende anlamdım bu sicil affını ilgilenende yok magdur olduk borcumda yok bankalara ama önceden takibe düştüğüm için kıradi kıradi kartı çıkmıyor hayırlısı

 23. Kasım dedi ki:

  Bir laf attılar ortaya Milet borcunu ödesin ödeme yapan vatandaş listeden silinmesin ama sicil afı konusu olsun ama af olmasın gibi planlarla milleti kandırıyorlar uyan uyan neyın peşindesiniz

 24. Yalnız adam dedi ki:

  27 temmuza kadar süre var.Beyler bu sicil affı uygulanacak.Hem bankalara bizim gibiler sayesinde kazanıyor.Ama hemen olmuyor.12 milyon kişiye aynı anda vermelerini beklemek gerçekçi olmaz.Mantıklı olalım.Benim 11 tane haciz vardı.Hepsi görünüyordu.Şuan sadece tek görüyor oda avukatta olduğundan.onu da avukat yapılandırdı.ama bankalar görüyor.Şuan bankalar.Notu en yüksek olanlara veriyor.kps usulü şuan bize düşen düzenli takıntısız ödeme.Duygusallık işe yaramıyor gerçekći olalım.Bankalar bizi uğraştıyor çünkü yarın kredi açtıklarında uğraşmak istemiyorlar.Yemeyin içmeyin güzel güzel ödeyin diyorlar.Bilmiyorum anlatabildimmi .kefilim olmasa hiç uğraşmayacağım.ama el mahkum.Evet sonuna kadar evet.Kara liste diye birşey olmayacak bundan sonra evet deyin görün 16 nisandan sonra.

  1. Ozkan dedi ki:

   Kardes sicil affı ile ilgili bende yararlanmak istiyorum yardımcı olur musun benle iletişime geçmeniz istiyorum

 25. Osman dedi ki:

  Benimde sicil kaydim var ama 2 sene oldu ve borcumda yok ama su an yine kredi vermiyor bankalar

 26. cihan dedi ki:

  Tek suçumuz basimizdaki yöneticiler özel banka veya kamu Bankası yaptırım uygulayın noldu işinizemi gelmiyor.İnsanlara iki duyuru yapıyorsunuz aslı yok piyasalar allak bullak benzinlikciler bile isyan ediyor.Memleketce batıyoruz haberiniz olsun ayaklarınızi direyip duruyorsunuz.İyi gün dostu bankalar bize iyigun dostu lazım değil şu piyasayı hareketlendirın.

 27. Recep özdem dedi ki:

  2011 de 19 yaşındaydım bankaya kredi çekmeye gittim banka müdürü askerlik sartimiz var veremeyiz dedi 1 saat sonra İstanbul onaylı kreşin çıktı çektim otomatik ödeme verdim massimdam kesiliyordu esnek hesabım kredi borcum kart borcum 2012 de askere aldılar ve borclarimi odeyemedim askerdeyken avukatlar bankacılar telefon üzerine telefon askerden geldim işe girdim sorgusuz sualsiz maaş icrası şuanda borcum harcim yok ama kara listedeyim şimdi soruyorum bu hükümete bir asker 40 TL asker maaşı ile banka borcunu nasıl öder ben keyfiye odememezlik yapmadım benim kolundan tutup askere götürdüler mağdur oldum ve devletin bizim gibi magdurlaraa yardım etmesini bekliyoruz

 28. ender dedi ki:

  sicil affı bankaların elınde oyuncak oldu.Millet umatlandı.Ama fıyasko büyük.5 yıl kara liste nedemek ya. Adammı öldürdük. Bu neyın cezası.

 29. levent dedi ki:

  Mağdur olmak önemli değil.önemli olan bu ülkenin benim için değerli olan sayın başbakanımızın bu yasayı onaylıyor sa bankalarda bu onayı red ediyorsa konuşulacak birşey yok

 30. Yasin dedi ki:

  Sicil affı falan yok yol yapıyorlar

 31. Tuğrul dedi ki:

  2013 de kredi kartı mağduruyum oldum…..ne garip bu ülkenin vatandaşı olmama rağmen,sanki değilmişiz gibi ilgisizlik….vasıfsız yerine konmak zoruma gidiyor ……5000tl lik kart vermiyorlar, üzerime 4 mülküm var….4sene dir.BORCUM OLMAMASINA RAĞMEN sicilim bozuk.

 32. Handerdal dedi ki:

  Bencede bankalarin inisiyatifi benim hiç borcum yok kredi kartım bile yok sadece 2013 tek yapılandırılan dosyalarimi görüyorlar kapanmış olan kredi vermiyorlar.1yildir maaş bankam garanti bile vermiyor vatandaşlarla umitleriyle oynamayin artikin devletimize sesleniyorum hoş ne kadar tinlanirim çok sinirliyim

 33. Ali dedi ki:

  Cumhurbaşkanı boş konuşuyor bankalar kafasına göre

  1. Yasin kotan dedi ki:

   Şuanda bunlari uygulanabilecek bi banka varmi ??
   Eğer bilginiz varsa birisi cevap versin..
   2 sene once kapattim tum kartlari..şimdilik borcu falan yok..tekrar kredi kulanmak istiyorum.ama malesef kulanamiyoruz..
   Bize sadece yalan söylüyorsunuz bepsi bu kadar..

 34. Arif dedi ki:

  Maalesef bu yasa uygulanamaz bankalar sicili bozuk olanlarin kayitlari silmez ve devamlin gorur ișin enteresan yani ise șu bir yasa cikiyor bu ulkede ve uyulmuyor magdur edilmis magdur olmus kisi veya bankalar bu yasa catisini altinda toplanamaz bence bu arada bu aralar bizim bakanlarida ipleyen yok yasa cikar banka uymaz hollandaya gider sjnir disi edilir bakanlar da rezil olmus bir durumda bence yani kimse umitlenmesin bu laftan ve cikan yasadan daha ileri gidemez hayaller kredi ve kredi karti ama gercekler maalesef RED saygilar

 35. ömer dedi ki:

  bu iş böyle oldugu sürece biz 1 adım bile ilerleyemeyiz beni 4 lra icin kara listeye alan bankadan ne beklerisnki buna çözümü sadece sayın cumhur başkanımız el attıgı zman bankalar 1 adım geriye ckilir ve insanlar madururiyet durumunu az da olsa bir çözüm bulmuş olur bizim para bul acımız yer olsa çokta meraklısı degil bu ülkede keyfe keder kredi ceksin insanlar

 36. Ali dedi ki:

  Bu ülkenin vatandaşı olarak vatandaşlık görevini ona göre yerine getirirsin kredi işi vatandaş için hikaye oldu daha çoook anlatır konuşur yazarız.bimer cimer ne yapıyo bu kadar mağdur vatandaş var.Allah yardımcımız olsun sıkıntı çekmeye devam.Bankalar yasayı takmıyor bana önceden ödeme yapmayan insana neden kredi vereyim neden affedeyim diyorlar.haklılar ama bu yasanın hükmü yok.içi boş yasa

 37. Kamil COŞKUN dedi ki:

  T.Vakıflarbankası 0.01 kuruşluk borcu faizle 0.45 kuruşa kadar getirerek yasal takibe sokmuş sicili bozmuş benim de.yasal takibe girecek bir meblağ mı arkadaş 0.01 kuruş.şimdi maaş aldığım bankadan ne ek hesap açtırabiliyorum ne kredi kartı alabiliyorum ne de başka bankaya başvuruda bulunarak bir kart çıkarttırabiliyorum.

 38. Zek dedi ki:

  Banka diyo ki!! YOKk YOOOK YOK isteme benden herseyi iste parayi isteme benden ayrılmam veremem senden

 39. davut ayvaz dedi ki:

  bankaya girmeden geri çeviriyorlar .bu ne biçim aftir ya hepsi üçkagitci bunların

 40. Ali dedi ki:

  Ülkeye bak borç almak için ne hale geldik inşallah bi şekilde alırm öbür dünyada bu dünya sizin olsun ebedi yaşarsınız sandık fareleri

 41. Ali dedi ki:

  Devlet büyüklerinin yetkisi masun kişilere bankalara abi

  1. fatih dedi ki:

   Sicil affı muhabbeti yalan bankalar birliği merkezini ardaim 2013 den beri borcum yok maaş aldığınız banka başvurun diyo daha önce sıkıntı yasadgim bankadan borcu yoktur kagitlarin bile çıkardım ama nafile hiç bir banka tinlamiyor sicil affını maaş aldığım banka bile kart veemio hiç bi sekilde bir kaç bankaya gittim sicil affı muhabbeti ni dile getirdim çoğu bize bişey gelmedi ile bişey yok banklara gtmekden yoruldum her şey tamamen bankanın insiyatifinde ..

 42. kadir yılmaz dedi ki:

  bir tane devlet yetkilisi yorumlarımıza cevap vermiyor çünkü gözlerinde bir hiç herhalde vatandaş uyku uyumuyor sayın devlet büyükleri

 43. fato dedi ki:

  08.03.2017 resmi gazetede de sicil affı birdaha çıktı sanırım aynısı bankalara değil cumhurbaşkanımıza veya başbakanımıza yani bimer oraya sürekli yazmanız lazım bankaların insiyatifine bırakmammalrı lazım ibareyi kaldırmaları lazım yoksa sicil affını unutun

 44. fato dedi ki:

  arkadaşlar cumhurbaşkanına veya başbakana yazmanız lazım sicil affını tamamen silmeleri için yoksa umut yok

 45. İbrahim dedi ki:

  Ak bank ve vakıf bank gittim böyle bir yasa çıktı ama bize net bilgi gelmedi diyerek geri çevirdiler insanlarla dalga geçmeyin

 46. Meh.etsen dedi ki:

  Sicil affından ysrsrlanmanın tek glu basbakanın mecckiz komisgonunh tiayip khk cıkartarak kredi kullandıfılır ifaddsini koystak bankaları mecbur kılmalıdır yoksa hic bi kanka sucilibozuk olan vatandasa kredi vermeyecektir.khk cıkmsdini beklemekteyiz

 47. Bulent dedi ki:

  Bugun bir devlet bankasindan bende red cevabi aldim.devlet memuruyum maasimida o bankadan aliyorum.takipte borcum falanda yok.kapattim takiplerimi.sanirim kagit ustunde kalacak bu yasa.

 48. Volkan dedi ki:

  Arkadaşlar bugün iki bankaya gittim böyle birşey yok dediler af felan bilgi gelmedi dediler kredim vardı takipteydi geçen ay kapadım bu ay diğer bankalar kartlarima ve hesabima el koymuş takibim var diye bankalara gidiyorum böyle birşey olmaz diyorlar nedir buya

 49. şükrü dedi ki:

  yasa koyucu kişiler sanki mevcut banka alacaklarını tahsil etmesi için cıkarmışlar sicil affı böle mi olur bu bankanın insafına kalmış afff başka bişey deil bankaya yasadan dogan ve kesin baglaycı hüküm yok bu sebepler ıtırazlar pek dıkkae alınmaz alınsada banka karar verıcı nıtelıkte

 50. Ali dedi ki:

  Yusuf efendiler gibi tuzu kuruların ne işi var burda İnsanlar derdine çözüm arıyor

 51. Samet dedi ki:

  Yusuf kardeş senin tuzun kuruda galiba atıp tutuyorsun burda hiç kimse devlete gel benim borcumu öde demiyor zaten böyle bir kanun çıkarıyorsun ama faydalanan hiç kimse Yok gidiyorsun hiç bir banka böyle bişey Yok diyor sen hükümet olarak böyle bi yasa çıkartıyorsun ama hiç bir banka seni takmıyor insanlarla dalgamı geçiyorsunuz

 52. emrah dedi ki:

  Yusuf arkadaş , vatandaş parayı alır öder ödemez yada ödeyemez ödememe durumdada anandan babandan , çokluğundan çocuğundan alırlar. Halkın tepkisi af çıktı denip kapıdan kapıdan donduruyorlar. Bugün cumhurbaşkanı , başbakanın sözüne itimat ediyor vatandaş.

 53. Oktay dedi ki:

  Slm arkadaslar 15 gundur gezmedigim banka kalmadi sicil affi yok kandirdilar ancak herkes cimer ve bimere yazsin ben yazdim bakalim ne cikacak

 54. Yusuf dedi ki:

  Kusura bakmayın da, bıldır yediğin hurmalar diye bir laf var bilirmisiniz. Devlet, Bankanın parasını mı ödesin?
  Bankaya gidip ben 6 ay içinde tüm borcumu ödeyeceğim diye yapılandırma yaptınız mı? (yok)
  Yani şimdi siz bankadan bir sürü kredi çekin? Bankaya parayı geri ödemeyin, sonra suçu Devlet’ e atın öyle mi?
  Hayırlı işler..

 55. Volkan dedi ki:

  Arkadaşlar A Haber Sabah ajansına Twitter’dan mesaj attım kanun hükmünde kararname ile çıkan sicil affı yasası öncesi bankalar Hayır çıksın diye bir ay geçmesine rağmen uygulamaya geçmedi diye Erkan Tan Bey hemen yayınladı hükümet buradan Sizi uyarıyoruz dedi bankalar sicil affı kanunu uygulamıyor dedi dedi bunun nedeni Hayır çıksın diye uygulamıyor lar mış vatandaş sizi uyarıyor dedi hükümet Bu konuda sabah ajansına Twitter larınızı bekliyorum tşk ler.

 56. Gürkan nurhaklı dedi ki:

  Resmen kandırıldık aylarca af geliyor haberleri ile sonu koca bir hüsran rabbime havale ettim 16 Nisan da gerekeni yapıcam saygılarımla

 57. Ferdi dedi ki:

  Herşey tamamen sözde. Yukarıda arkadaşın biri reisi yıpratmak için yasayı uygulamıyor diyor da bizzat 3 devlet bankasına başvurdum sıfır borca rağmen kapalı bir takibimin olmadığı için yok dediler. Bunlar devletin bankası. Değişen birşey yok halk her zaman bankalara ve özel kuruluşlara ezdirildi soyduruldu. Yapılan hep bu birşey de değişmeyecek. Boşuna umutlandırmasaydınız keşke. Yaptığınız ayıp be yazıktır

 58. Zafer b. dedi ki:

  Sicil affi çıktı diye çok umutlanmistik fakat hali hazir da uygulanan bir sey yok benim sadece yazılan sonrasında dediğim Ceklerim silin se bana yetiyor ama banka geçmişi silmeyecegi için bu konu bur da kalacak. Aftan kim yararlanacak.

 59. Emrah ipek dedi ki:

  bugün yine neredeyse 6 banka gezdim arkadaşlar. bu dikkate alinmayabilir ibaresi yüzünden KKB de kayıtlar duruyor. benim hiçbir kredili ürünüm yok borcumdayok yok. bankadaki memur acıyo ekranin TC yi giriyor. aaaa sizin geçmişten takibinuiz var bu durumda kredi kullanamazsınız.diyor. yani KKB listeyi temizlemedigi sürece kredi falan alamazsınız. zaten bankalar sicil affı ni bilmezden geliyor ve umursamiyor. devlet yetkililwrimizin bu konuya acil el atması gerekiyor. bu arada borcu olanlarda bence ödemesin. sağdan soldan para bulup. kayıtlar olduğu gibi duracağı için puanı 1500 de olsa kesinlikle tek kuruş alamayacaklar… benden soylemesi

 60. grcnckr dedi ki:

  Sicil affından beklentim tamamen mevcut borcun yapılandırılması avukatın elinden kurtulmak avukat canına okuyor insanın bankaya vercem bştirecem borcu aman kredi de vermesinler

 61. Volkan dedi ki:

  2009 yılında çıkan sicil affıinda o dönemde Merkez Bankasında bulunan sicil kayıtları temizlendi. Tum vatandaşlarda yararlandi.Fakat şimdi sicil kayıtları KKB da bulunduğundan ve çıkan “5411 sicil affi kanunun Ek-1maddesinde…..yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate ALINMAYABİLİR” ibaresinin Özellikle kendi yandaşları için çıkarıldığı açıkça görülmektedir. 444 99 69 KKB den aldığım bilgiye göre kanun kapsamındaki ” …dikkate ALINMAYABİLİR.” İbaresinin tamamen bankanın kendi inisiyatifinde olduğunu ve kendilerinin resmi olarak hiç bir şey yapamayacağını beyan etmişlerdir. Bu bağlamda 2009 yılında çıkarılan kanun gibi “Fcc Sirküler : 20090128.007
  Konu : KARŞILIKSIZ ÇEK VE PROTESTOLU SENETLER İLE KREDİ VE KREDİ KARTLARI BORÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN DİKKATE ALINMAMASI HAKKINDA KANUN
  Açıklama : Karşılıksız çek, protestolu senet, kredi kartı borcu, ödenmemiş veya aksatılmış ticari veya bireysel kredilere ilişkin kayıtlar merkez bankasında tutulmaktadır. Bu tür borçları olup da 28 Ocak 2009 tarihine kadar ödemiş olanlar ile 28 Ocak 2009 tarihinden itibaren 6 ay içersinde bu borçlarını ödeyenlerin veya yeniden yapılandıranların borçları bittiği tarihte kötü sicilleri merkez bankası kayıtları silinecektir.
  Merkez bankası kayıtları silinen kişi ve kurumların daha sonraki kredilendirme veya çek karnesi işlemleri eski silinen kayıtlar dikkate alınmadan yapılacaktır” şeklinde çıkarılması gerektiğini ve kayıtların silinebileceği açıkça görülmektedir. Bu ikisi arasındaki farkı sizin ve vatandaşların vicdanına sunuyorum. Resmi bilgidir.

 62. Yalnız adam dedi ki:

  İnadına EVET bankalar hükümeti yıpratmak için yapıyorlar Cumhurbaşkanına inat.EVET EVET EVET.Cumhurbaşkanımız başkan olsun görelim söz dinlememeyi.Üstün ricası emirdir.Eğer üst reklam yaptı alt uygulamıyorsa suçludur.Referandum sonrası hesap verecekler elbet.Ama unutmayalım altı ay yazıyor.İyi okuyalım yasa yürürlüğe girdikten sonraki altı ay çok önemli arkadaşlar.Beni de geri çevirdiler.Daha önce kırmızı kalem yedim beş. Yıl kredi çekemezsin dediler düzenli ödedim üçay sonra çektim.Kredi bankanın zararı değil bir sürü para alıyor faiz.Ama o ışığı görmesi lazım.Ayrıca şuan devlet memurları yüzünden ayıklandığı için banka memura da güvenemiyor.Zor durumda olan arkadaşlar 6 ay cok önemli duygusallığı bırakın borcunuz varsa yapılandırın.yoksa elektrik foturanızı dahi düzenli ödeyin geciktirmeden 6ay değil üç ay sonra kredi çekersiniz.10 lira para alırsın 15 lira ödersin sevinirsin.Borcu olmayan arkadaşlar gidin kardeşim aç yatın kredi cekmeyin. evlenecek misin paran yoksa evlenme kardeşim veya kaçır kızı ama kredi çekme sonu hüsran.

  1. mehmett dedi ki:

   Kardeşim tamam inadına evet de bu yasayı devletin kendi bankaları bile uygulamıyor ki. Sen bankaların hükümeti yıprattığından bahsediyorsun.

   1. HELAL dedi ki:

    Helal Kardeşim.

   2. Fatih yalcin dedi ki:

    Esnafı kandırıyorlar esnaf kefaletten kredi talebinde bulundum ama Halkbankasi ödediğim halde sicil kaydı var diye onaylamadığı kanunu çıkaran devlet vermeyen yine devletin bankası anlamak zor kardesim

 63. mehmet dedi ki:

  Ben bir esnafım gider çok gelir az gelene soruyor gidene soruyorum hergeçen gün dahada çamura batıyoruz Ben bir türk olarak bu gidişatdan korkuyorum allah yardımcımız olsun

 64. Kerim Erdoğan dedi ki:

  Sicil affı yasası çıktı fakat hiçbir bankaya bilgilendirme yapılmıyor birtakım vaatlerle referanduma hazırlık yapıldığını düşünür oldum artık. Bu üülkede istihtam edilme yaşı 30 30dan sonrası imkanı varsa yasası yoksa yaşamasın demektir çünkü bütün devlet ve özel şirketler yaş sınırı koyduğundan işe alınmıyoruz bari emekli bari yapında işeyaramadığımızı anlıyalımsayın devlet büyüklerimiz

 65. Kerim Erdoğan dedi ki:

  Şu yalan dünyada zenginin daha zengin fakir daha fakir olması için uğraşılıyor ama bu dünyadada ahirattede benim ve ailemin hakkını tepeden tırnağa haram olsun herkese yetimi değil ğüçlüyü savunanlar heriki dünyada mevlamdan utandırsın

 66. Ali dedi ki:

  Arkadaşlar bankalara takipte borcu olupta borç transfer kredisi alabilen varmı

 67. Emrah dedi ki:

  Hepsi yalan ne af var nede başka birşey devlet ortaya bi laf attı ama bankalar devleti takmiyor kimse boşuna banka banka gezip te kendini küçük dusurmesin arkadaşlar

 68. Mustafa dedi ki:

  Ne oldu şimdi bankalar veriyorum krediyi

 69. Önder dedi ki:

  Selam arkadaşlar bende başka bankayla gorustum yasa bankaya yazılı belge gecen hafta ulaşmış 1 hafta ya kadar bankalarda sisteme girer dediler olumlu konuşmalar aldım musteri temsilcisinden pazartesi yine bekleyin

 70. Emrah ipek dedi ki:

  bencede bu tamamen referandum yaptırımı benim maaşım çok yüksek benimde maaş aldığım banka bana hiçbir şekilde 1 lira dahi vermiyor. vermesin sıkıntı yok. zamanı gelince ben cekecem ama o zaman o benden alamayacak madem yasalar var bizde kullanalım. bu sicil affı borcu olan arakafaslarin borçlarını biran önce ödemeleri içindr. benim puanım 1400 un üstünde kredi kartım kredim yok borcumdayok vermedilerama inanıyorum ki bu halk bunun cevabını elbette verir. verir. verir. bilmem anlatabildim….

 71. osman dedi ki:

  Arkadaslar dun aksam denizbank in musteri hizmetleriyle gorustum ve sicil affi icin basvuru yapabilecegimi soylediler pazartesiyi bekliyorum bakalim ne olacak

 72. Nuraz dedi ki:

  Slm ben 4 yıl önce ekhesapla ilgili bi sıkıntı yaşadım ama borcumu ödedim 1 yıldan fazla sigortalı çalışıyorum 6 aydır kredi kartımı düzenli olarak ödüyorum puan 570 oldugu icin kredi vermiyorlar hani sicil affı

 73. Nuraz dedi ki:

  Slm ben 4 yıl önce ekhesapla ilgili bi sıkıntı yaşadım ama borcumu ödedim 1 yıldan fazla sigortalı çalışıyorum 6 aydır kredi kartını düzenli olarak ödüyorum ve buna ragmen kredi alamıyorum bu nasıl bi iş hani yasa sayın devamlı müjde veriyosun yalan hani sicil affı ayıp böyle iş olmaz saygılar

 74. Ali dedi ki:

  Beyler zaten yasada bankalar uygun gördüğü kişilere kredi verebilirler diyor bu yasada bankayı mecbur kılan bir durum yok zaten yasa çıkmadan öncede aşağı yukarı aynıydı konut kredisi 20 yıla çıktı ama yasada bankayı mecbur kılan bir madde yok yani referanduma yönelik oyalama taktiği 12 buçuk milyon mağdurdan oy alma taktiği 10 bankaya gittim red cevabı aldım bizde red demesini biliriz

 75. Vatandas dedi ki:

  Gezmedigim banka kalmadı kobiyim 2014 te 320 tl geçikmem var hala önume cikiyor 10000 bin tl krediyi cekemedim bende hayir diyorum bu bir oyundur

 76. Bilgehan dedi ki:

  Hükümetimizin neyi gerçekleştiki bu gerçekleşsin hayırlı akşamlar

 77. Ramazan Taş dedi ki:

  Bu yasa bankalara ne zaman bildirilecek bankalar bunu neden kabul etmiyor işleminizi yapamayız cevabını aldım uygulama yoksa bu kanun neden kabul edildi

 78. Ramazan Taş dedi ki:

  Bu yasa yürülüğe girdigi tarihten gecerli ise bankalar bunu nefen uygulamiyor 12 gun oldu bugun bankaya gittim bpyle bir uygulama yok işleminizi yapamayız cevabını aldım uygulama yoksa bu kanun neden ve kimler icin çıkartıldı borc yapılandırılması yapacaktım ama olmadi nu kanun bankalara ne zaman bildililecek teşekkür ederim

 79. VATANDAŞ dedi ki:

  Bankaların yasayı uygulaması için zorlayıcı bir durum yok ama hiç bir banka bu durumda hükümetle ters düşmek istemeyecektir. BİMERe yazın arkadaşlar,sonuçsuz kalmayacaktır.Cumhurbaşkanı ve başbakanın demeçleri var hiçbir banka keyfi davranamaz

 80. Göksel dedi ki:

  Arkadaslar bu bankalari bi sekilde sikayet etmeliyiz yada hayiri basacagiz bunun baska hicbir caresi yok bende kackere gittim bankaya hicbir sekilde kredivermiyorlar insanlari kandirip duruyorlar

 81. Ali dedi ki:

  Arkadaşlar 12 buçuk milyon banka mağduru varmış bunların hepsi referanduma yönelik oyalama taktiği bimerden cumhurbaşkanlığına yazdım iki saat sonra cevap geldi cumhurbaşkanlığı makamı bankalar ile vatandaşlar arasında aracı olma yetkisi bulunmamaktadır die

 82. Borsaci dedi ki:

  Aktif bank bile vermiyor nerede maaş aldığımız banka zaten ek hesap bile açmıyor..

  1. tayfun dedi ki:

   borsacı emeklıysen ıcralık bıle olsan bankalardan kredi kullandırılım yapılır

   1. Vedat sariturk dedi ki:

    Sartlari neler emekliyim nasil kredi cekerim

 83. savas dedi ki:

  maaşımı bloke ettim bankaya gene red 3000 tl maaşım var emekli oldugum halde hemde maaş aldıgım banka yasa masa hikaye kimse uygulamıyor zaten banka degiştiremiyon hala zorluk çıkarıyorlar yazıklar olsun

 84. Bozbey dedi ki:

  Bizde GEREĞİNİ REFERANDUMDA KOCAMAN BİR HAYIR DİYEREK TEPKİMİZİ GÖSTERELİM.AF FALAN HİKAYE MAKSAT REFERANDUMA KADAR SALLAMAK SONRADA BANKALARIN KENDİ İNSAFİYETİNE BIRAKILMIŞTI DEMEK. HAYIRLI REFERANDUMLAR TÜRKİYEM

 85. Volkan dedi ki:

  Vallahi yeter Bu ne kepazelik ya milleti kandırdıkları yeter ya bir yasa çıkıyor kendilerine anında uygulanıyor Millete gelince aylarca besleniyor bilgisayar salonda yaşıyoruz Yok ki yazı gelmedi Yok bir şey bunlar hepsi yalan Kredi kayıt bürosuna aradım bankalar birliğini aradım bir yeri aradım Aramadığım Yer Kalmadı bir kuruş Kredi seçemiyoruz Biz bana hiçbir bankaya da hiç bir kuruş borcum yok kandırmasınlar milleti Yalan söylemesinler atmak yok

 86. Ali dedi ki:

  Yasa çıktı bankalara 8000 tl borcum takipte kredi çekip ödemekten başka çarem yok avukatların kucağında ağlamaktan başka çaremiz yok 3 kuruş borç yüzünden ne hallere düşüyoruz sicil affı çıkınca vatandaş borç transfer kredisi alıp borçlarını rahatca ödeyecek diyen devlet büyükleri daha bizi kapıdan çeviren kamu bankalarına bile sözünü geçiremeyen başbakan af çıksa nolur çıkmasa nolur

 87. Mehme dedi ki:

  Af cikti diyor cumhur başkanımız ama bankalarin hiç umrunda değil

 88. Yusuf dedi ki:

  Bu yasa zenginler için parasız adama Allah vermemiş ki banka versin bize az bile. ..

 89. Yusuf dedi ki:

  Bende 3000 tl maaş alıyorum bunların yasası yalandan baska birşey değil ulan bankanın insafimi olur olsa zaten yasa ya da gerek yoktu ki ben kredisi kapatali 1 sene oldu maas aldığım ak bank diyorki notu m düşük Muş gelde küfür etme iki aydır yasa çıktı Çıkacak diye yalandan yere umutlandik

 90. Abdullah dedi ki:

  Cok dogru bankalar devletin cikarmis oldugu yasayi tanimiyor vermiyoruz deyinde bizde bilelim yok yazi gelmedi yok talimat gelmedi haberimiz yok biktik artik

 91. mehmet dedi ki:

  Yeter be yeter yeter bizim gibi adamları ne hale düşürdüler banka banka geziyoruz 10 bin tl kredi çekebilmek için ne yasayı bilen var ne uygulayan tam bir muamma belirsizlik aylarca bu yasanın çıkmasını bekledik millet internete film izlemek için müzik dinlemek için eğlenmek için girerken biz yasayı takip ettik durduk komisyonda meclisti cumhurbaşkanı onayiydi resmi gazetede yayinlamasiydi sonuç sıfıra sıfır elde var sıfir hiç bir bankaya 1 lira borcum yok kredi alamıyoruz
  Duyun artık bizim sesimizi

  1. Yusuf dedi ki:

   Borcun yoksa daha iyiya bu kredi yi hiç cikartmasalardi simdiye çoktan istanbulda iki daire vardi kredi kartı çıktı harcamalar aldı başını gitti 50 bin Tlelden borcum var bankalara yok ssırf onun için kredi çekip elden olan borçları kapatacak timerazda 20bin tl de faiz 4yilin bir yilida faize oh ne ggüzel

 92. HAYIRlı olacakk dedi ki:

  Günlerce kanunun çıkmasını bekledik sonra onaylanmasını sonra resmi gazetede yayımlanmasını ve sonuç… Dolaşmadığım banka kalmadı. Resmen dalga geçiyorlar, bukadar aşağılanmamalı insan….

 93. Ramo dedi ki:

  Kanun cıkıyor bankalar uymuyor benim borcum yok yinede vermiyorlar bankalara bildirilmemiş hala diyorlar halk perişan

 94. Çaresiz dedi ki:

  Bankalar kanun dinlemiyor yokmuş gibi davranıyor niye çıktı bu kanun o zaman yürütme nerde yasama

 95. Ali dedi ki:

  Bana kalırsa hiç bişey olmicak umutlar yine boşa cikti

 96. mehmet dedi ki:

  sicil affı cıktıgı halde bankalar kara listede olanlara hic bir kredi işlemi yapmıyor ben bir zat kendim denedim devlet büyüklerimizin el atması gerekiyor

 97. mehmet dedi ki:

  Bu devlet sicil affında güvenini yitirdi halk perişan

 98. mehmet dedi ki:

  Arkadaşlar bende bundan 2 sene önce kredi kartı borcu yüzünden avukatlık oldum sicilim bozuldu daha sonra tüm borcumu kapattım su an hiç bir bankaya borcum yok bu yasa çıkınca 7 tane bankaya gittim kiminin yasadan haberi yok kimi de daha hala net bir şey yok diyor
  Ama ya seve seve yada seve seve verecekler özel bankalar vermese devlet bankaları verecek vakıfbank personeli bu hafta büyük ihtimalle asa uygulanmaya başlar dedi

 99. mehmet dedi ki:

  kara listesindeyim kredi borcum vardı tümünü aralık 2016da borcu ödedim sicil affından yararlanırmıyım

 100. ahmet guven dedi ki:

  Kanun cikariyorsunuz kanunda bankalari zorlayan bir durum yok isterlerse yaparlar isterlerse yapmazlar .referandumdada bizleri zorlayan bir durum yok ister evet deriz ister hayir .ama bankalara gidip af geldi kredi cekmek istiyorum dedikten sonra yok oyle bir sey deyip sizi kapidan ceviriyorlarya insanin sonuna kadar hayir diyesi geliyor

 101. Kadir dedi ki:

  Hepsi yalan devlet den böyle bir yalan beklemezdik

 102. Sedat dedi ki:

  Arkadaşlar SİCİL AFFI Biz insanlara değil TÜRKİYE yi Refaranduma götürecek büyük esnaf ve Kişiler için Bankalara gidirek rezil olmayın Notunuz İyice düşmesin Kesin Bilgidir Kara Listede Olan 5 yılını dolduracak yoksa hiç bir şey yok ne Kredi Nede Kredi Kartı

 103. Fahrettin dedi ki:

  Mecbur uygulayacaktır kanun var.kredi çekecek adam mi kaldı.

 104. erdal dedi ki:

  2013de avukatlık borçlarımı kapattım dun bankaya gittim.sicil affı diye bişey yok diyorlar.

 105. Ali dedi ki:

  Bu nasil sicil affı böyle bankaya borcumu ödedim kredi cekemiyorum neymis bize daha bilgi gelmedi kesin zenginlere cikmistir bu yasa

 106. APATİ dedi ki:

  Bankalar kesinlikle uygulamıyor.Başta kamu bankaları olmak üzere.Çünkü bilgisayar sistemleri insiyatif kullandırtmıyor. Sicilde yapılandırma yada başka bir şey gördüğü anda direkt krediyi red ediyor.Sicillerin merkezden silinmesi gerekiyor.Başbakanın uygulamazlarsa gereken yapılacaktır beyanına rağmen başta kamu bankaları olmak üzere hiç biri uygulamıyor büyük bir kaos var!!!

 107. mustafa dedi ki:

  daha öceki yıllarda kara listeye girmiştim, 2016 yılında borclarımı kapttım bir bankaya borcum kalmadı.
  bugun bankaya gittim kredi cekmek için banka memuru sizin her hangi bir borcunuz yok ama düzensiz ödeme kayıtlarınız görünüyor, size kredi veremeyiz. peki o zaman ben sunu soruyorum bu yasa neden çıktı, turizm ile ugraşıyorum bu krız ortamında bızımle dalga mi geciliyor. saygılar

 108. Emrah dedi ki:

  Herkesi kandırdılar Abi ne af var nede başka birşey onaylaniyor gazetede yayınlanıyor sicil temizlenecek deniyor ama sadece laf hiçbiri si olmayacak boşuna bekliyoruz

 109. Vatandaş dedi ki:

  Bu işin çözüm makamı BİMER.Oraya bankaların tavrını açıklayıcı şekilde yazınız. Zorluk çıkaran yasayı keyfi uygulamayan bankalara yaptırım gelecektir.Bilginize.

 110. Emrah dedi ki:

  Başbakani takan yok ozaman.yaa gidiyoz bankaya dalga geçiyolar bide yaa.

 111. süleyman dedi ki:

  Resmen alay ettiler insanları umitlendirip heveslerini kursaginda koydular. Başbakanım ve cumhurbaşkanım bu ise bir çare bulun yazık onca insanlara. Gazete yazılarına ve tv lere inanmaz oldum hepsi yalanmis

  1. Muammer ateş dedi ki:

   Arkadaşlar benim anladığım bankalar insanlardan alamadığı parayı yapılandırıp alçak kıredi falan hikaye

  2. deniz dedi ki:

   E devlet den Cumhurbaşkanına yazın. Bu yasa 12 milyon insan ve bir okadar evet…

 112. Aydın dedi ki:

  Arkadaşlar bugün risk merkezini aradım sordum orası diyorki” bizde bulunan siciliniz silinmicek duracak diyor bankaya kalmış birşey diyor sicilinizi önemseyip önemsememesi yani” boşuna hevesleniyoruz. Bugün bile yayınlandı risk merkezinde bankalar için duyuru ama bankalar bunu önemsemiyor. İki bankayla görüştüm bizim bi bilgimiz yok diyorlar ne olacak anlamadım. Büyüklerimizden ricam bu sicil affını geniş kapsamlı bi şekilde uygulatmalrı. 5 bin şira maaş alıyorum borcumda yokk ama yinede kresi alamıyorum şaka gibi.

  1. serhat dedi ki:

   kardeş ne iş yapıon beş bin alıon ya benide aldırsana 🙂

  2. şinasi dedi ki:

   5 bin alıyosan kredıyı napcan kardeş

  3. Umut dedi ki:

   Arkadaşlar hepsi yalan boşa kendinizi yormayın sadece oy almak için yapılan bişey bankacı bile dalga geçiyo bizim haberimiz yok arkadaş zaten boyle de bi af çıkmadı inanmayın diyor peki siz bizi kandırirsaniz bizde oy vermeyiz milletle dalga geçmek ayıp bişey

 113. Ezgi dedi ki:

  Bu olay 72 ay vadeyle yapılandırma olayına döndü.onda ortada bi yasa var baskaban kendi ağzıyla söyledi ama bankalara gittiğinizde bunu yapabilen yok.hele avukatliksan tam yandın avukatın insafına kalmışsın.

 114. Mustafa dedi ki:

  Cvp bekliyorummmm büyüklerden

 115. Mustafa dedi ki:

  Arkadaşlar buysa çıktı ama esnafmi yararlanacak biz napcan arkadaş buna el atmaları lazım niye çıktı bu yasa ozaman bireysel müşteri napcan bi duyursun bunları millet buay sayı bekliyordu madem böle oluyo yaşanılan sadece esnaf diye niye umutlandirihonuz bizi böle borcumuz var kapatmamiz lazımm

 116. Mustafa dedi ki:

  Arkadaş kredi başvurusu yaptım ret aldım binası iş herkes içinn demişlerdi AllaAlla deli oldum ya yasa çıkıyor bankalar niye böle yapıyor arkadaş biri yardımcı olsun ya napcan nasıl olcak ya bn bişey anlamadim arkadas

 117. barıs dedi ki:

  cumhurbaskanı onayladı resmı gazete yayınladı bankalar neden bekletıyorlAR ?

  1. Hasan dedi ki:

   Baris kardes bugun sordum bankaya oyle birsey yok sadece esnaf icin oda zengin esnaf icin basvuru yapmayin puaniniz dusmesin af bizler icin degil heves etmeyin oy verenler dusunsun kurunun yaninda yasda yanar

 118. barıs dedi ki:

  basın bu haberı yapıyorsunuz guzel ama neden buyuklerımıze sormuyorsunuz ? ne olacak ? nereye kadar ? uygulama ne zaman baslayacak bankalara basvurmak icin ? yoksa sebepsız yasa uygulamasız yasa cıkar mı ? anlayamadım ?? Reklam amaclı yasa olmaz kı biraz dusunmek lazım geregını buyuklerımız yapacak ınanıyorum . yanlıs mı dusunuyorum ?? galıba kısa zamanda haberler tv lerde olur ……

 119. Hasan dedi ki:

  Bu yasa esnaf icinmi yok herkes icinmi af geldiyse banka nasil goruyo gecmisi ozaman bu olay yalan dan baska birsey degil

 120. Ramazan Kanyılmaz dedi ki:

  Bugün ziraat bankasına gittim sicil affından yararlanmak için yapılandırma yapmak istiyorum dedim bana sadece kobiler için çıktığını bireysel için çıkmadığını söylediler başvurum kabul edilmedi

 121. Mustafa dedi ki:

  Bankalar bu yasayı dikkate almayacaksa bu yasa niye çıktıki

  1. Muammer ateş dedi ki:

   Benim daha önce bir bankaya biraz borcum vardı 5 ay oldu kapatalı hicbir bankadan ne kıredi nede kartın var ama banka para vermiyordu yasayı tanımıyoz diyiyolar

  2. Kadir yılmaz dedi ki:

   Sayın Başbakanımız vatantaş sicil affıyla ilgili bankaların biz bilmiyoruz diyorlar buna bir çare bankacılara bu vatandaşı ezdirmeyin lütfen

  3. dolunay dedi ki:

   Sicil affı diye birşey yok yani siciliniz temizlenmiyor,ben yaklaşık iki aydır bu sorunu çözmek için uğraşıyorum görüşmediğim banka kalmadı risk merkezinden tutun bankacılık denetleme ve düzenleme kuruluna kadar hepsiyle görüştüm devlet bankalarının dahi konuya ilişkin herhangi bir bilgisi yoktur,denizbank daha önce yapılandırdığım krediyi bahane edip kredi talebime olumsuz yanıt verdi oysa resmi gazetede çıkan sicil affı adı altında çıkarılan düzenlemede borcunun tamamını ödeyen yada yapılandıran ibaresi bulunmakta fakat banka politikası gereği kullandıramayız dediler ayrıca insiyatif daha öncede bankanın elindeydi şimdide bankanın elinde yani çıkan bu yasa yanlızca ticaretle uğraşana çıkmayıp herkesi kapsadığı gibi sözkonusu yasa kredi kullandırıp kullandırmamakta serbest maaş aldığım devlet bankası vakıf dahi değil kredi kullandırmak maaşımın üzerinde kameaş hesabını dahi artırmadı daha önce olduğu gibi risk merkezine ve kredi puanına bakılıyor değişen birşey yok bankalar devlet ile ve bankacılık denetleme ve düzenleme kuruluyla bir araya gelip bu düzenlemeyi onayladılar ve resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdi fakat şimdi üç maymunu oynuyorlar görmedim,duymadım,bilmiyorum,yaşadığım bu sorunu üç kez bimere yazdım bu benim vatandaş olarak en doğal hakkım hatta sayın Gümrük Bakanı’nın bu konuda beyanı var şikayet gelirse gereğini yaparız hesap sorarız diye, şimdi bimerden cevap bekliyorum devletin çıkarmış olduğu bir yasayı veya bir düzenlemeyi uygulamayan kurum ve kuruluşlardan hesap sormasını bekliyorum umarım geç kalınmaz ben ve benim gibi mağdur olan vatandaşların sorunu biran evvel çözüme kavuşur,ayrıca ben devlet memuruyum maaşımda ne icra nede bir kesinti var bir iki krediyi yapılandırdığımdan dolayı puanım düştü kredi kullanamıyorum yıllardır bu tür bir düzenlemenin çıkmasını bekledim fakat şuana kadar hayal kırıklığı oldu,şunuda hatırlatmak isterim 2009 yılında çıkan yasa gerçekten sicil affıydı fakat başta’da belirttiğim gibi bu sicil affı değil sicilimiz silinmiyor,kara listeden çıkarılmıyoruz siz üste yazan habere bakmayın gerçeği yansıtmıyor,umarım hepimiz için hayırlısı olur.

BİR YORUM YAZ