Haber Bankam

KOSGEB Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı!

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı ve 18 HAZİRAN 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte Ayrıntılar..

KOSGEB Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı!

18 Haziran 2017 Tarihli ve 30100 Sayılı Resmî Gazete’de KOSGEB Yönetmeliğinde yapılan değişiklik yayınlandı.

Buna göre 24/7/2009 tarihli ve 27298 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

 

Değişiklik öncesinde bahse konu yönetmelik şöyle idi;

Atamada aranacak genel şartlar

             MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi olarak çalıştırılacak personelin aşağıdaki şart ve nitelikleri haiz olması gereklidir.

             a) Türk vatandaşı olmak,

             b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

             c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

             ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya sağlık nedenleri dışında muaf olmak,             d) Atanacağı görevin gerektirdiği nitelikleri haiz olmak,

             e) Özürlü personel çalıştırılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

             f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

             g) Diğer kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olduğunu tevsik etmek veya diğer kuruluşun ve KOSGEB’in muvafakatı ile mecburi hizmet süresini KOSGEB’de tamamlamayı taahhüt etmiş bulunmak,

             ğ) İlk defa KOSGEB bünyesinde istisnai pozisyonlarda görev almak isteyenler hariç olmak üzere görev almak isteyenlerde, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, diğer personel Kanunlarına veya İş Kanununa tabi olarak görev yapmış olmak veya 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak sınavda Başkanlık tarafından belirlenen asgari puanı almış olmak.

Bahse konu yönetmelik değişikliğine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170618-2.htm sayfasından ulaşabilirsiniz.

ETİKETLER:
Bu içeriğin tüm hakları Haberbankam.Com 'a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip işlemi başlatılacaktır. ©
BEĞEN HERKESTEN ÖNCE HABERİN OLSUN!
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ