Haber Bankam

Kentsel Dönüşüme Devlet Destekli Kredi Veriliyor!

Kentsel Dönüşüme Devlet Destekli Kredi Veriliyor! Yıkım veya İnşaat için Devlet Resmi Gazete’de yayımlandığı yönetmelik ile kentsel dönüşüm yapanlara başvuruları halinde metre kare hesabına göre kredi desteği sağlıyor. İşte detaylar..

Kentsel Dönüşüme Devlet Destekli Kredi Veriliyor!

Geçtiğimiz hafta gündeme gelen ve Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuata göre, kentsel dönüşüm yapanlara devlet kredi verecek. Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan yapıların maliklerinden ve malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet ettiği veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit edilenlerden konutunu ve iş yerini kendi imkanları ile yapmak veya edinmek isteyenlere Bakanlıkça özel hesaptan kredi verilebilecek.

kentsel dönüşüm kredisi

Kentsel Dönüşüm Kredisi

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN DEVLET KREDİSİ NASIL ALINIR?

 • Özel hesaptan kredi kullanmak isteyenler, bulundukları yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuracak.
 • İl Müdürlüklerince incelenen kredi başvurularından uygun görülenler onaylanarak bakanlığa gönderilecek.
 • Konutunu veya işyerini kendi imkânları ile yapmak isteyenlere açılan kredinin yüzde 25 peşin, geri kalanı ise inşaatın ilerleme oranı dikkate alınarak 3 eşit taksitte hak sahibinin hesabına aktarılacak.
 • Onaylanan kredi karşılığında Bakanlıkça belirlenen tutarda teminat alınacak ve kredi kullananlar ile Bakanlık arasında kredi sözleşmesi düzenlenecek. Bu sözleşmelerde borçluların gayrimenkullerinin tapu kayıtlarına ve bağımsız bölümlere ait bilgilere, kredi ve geri ödeme şartları ile diğer hususlara yer verilecek. Kredi borcuna karşılık olarak gerekli ipotek tesis ve tescil işlemleri yapılacak.
 • Konutunu veya işyerini kendi edinmek isteyenlere açılan kredinin tamamı, kredi sözleşmesine istinaden gerekli ipotek tesis ve tescil işlemlerinin yapılmasını müteakip hak sahibinin hesabına aktarılır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YIKIM KREDİSİ VERİLECEK!

Devlet Riskli gördüğü konutlar için yıkım kredisi verecek. Mevzuatta bu durum şöyle açıklanıyor;

Riskli alanda yer alan veya riskli olduğu tespit edilen yapılar için, Bakanlıkça özel hesaptan yıkım kredisi verilebilir.

Kentsel Dönüşüm Devlet Kredisi Nasıl Alınır

Kentsel Dönüşüm Devlet Kredisi Nasıl Alınır

 • Kredi başvurularında ve kredi kullandırılmasında aşağıdaki esaslara uyulacak;
  Özel hesaptan kredi kullanmak isteyenler, bulundukları yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.
 • İl Müdürlüklerince incelenen kredi başvurularından uygun görülenler onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilecek.
 • Verilecek kredinin tutarı her yıl Bakanlık tarafından yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet
 • Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenecek yapı yaklaşık maliyetinin % 1’ini, Tebliğde öngörülmeyen yapı sınıfları için ise yapı keşif bedelinin % 1’ini geçmeyecek.
 • Açılan kredi peşin olarak özel hesaptan hak sahibinin hesabına aktarılacak.
 • Kredi tutarının hak sahibinin hesabına aktarıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde yıkım işleminin yaptırılarak enkazının kaldırılması ve Bakanlığa bilgi verilmesi zorunludur.

Kentsel Dönüşüm Devlet Kredisi Alma Yönetmeliği İçin Tıklayınız! (25 Şubat 2017 gün ve 29990 Sayılı)

KENTSEL DÖNÜŞÜM DEVLET KREDİSİNİN GERİ ÖDENME ŞARTLARI

 • Kredi borçları, kredi sözleşmesinde yer alan şartlara ve ödeme planında belirlenen sürelere uygun olarak ödenir. (Bir sözleşme yapılacak ve bu sözleşmeye göre geri ödeme planı belirlenecek)
 • Geri ödemeler, kredi taksitinin ait olduğu ayın ilk iş günü ile son iş günü arasında yapılır. Ödeme süresinin son iş günü borcun vadesi tarihidir. Borcun vadesi geçtiği halde geri ödenmeyen kısımları 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip ve tahsil edilir. (Borç takibini vergi dairesi yapacak)
 • Kredi geri ödemeleri, brüt inşaat alanına göre yapılacak.


100 m² ye kadar olan konutlar için (100,99 m² dahil) 120 aya,
101-150 m² konutlar için (150,00 m² dahil) 84 aya,
150 m² den büyük konutlar için 60 aya,
50 m² ye kadar olan işyerleri için (50,99 m² dahil) 48 aya,
50 m² den büyük işyerleri için 36 aya,

kadar taksitlendirilebilir ve güncellenmiş kredi borcunun bu bentte belirtilen taksit sürelerine bölünmesi suretiyle borçlunun ödemesi gereken aylık taksit tutarı bulunur.

 • Geri ödemelerde ilk taksit, kredi sözleşmesinin imzalandığı tarihi takip eden ay içerisinde ödenir. Kredi sözleşmesinde belirtilmek şartıyla ilk taksit ödemeleri, kredi sözleşmesinin imzalandığı tarihi takip eden aydan itibaren en geç 24 ay sonra da başlatılabilir. Bu durumda, geri ödemesiz döneme ait taksit süreleri (c) bendine göre belirlenen azami taksit sürelerine dahil olacağından, bu süreler azami taksit sürelerinden düşülerek kalan taksit süreleri bulunur ve geri ödemesiz dönemin bittiği tarihteki güncellenmiş kredi borcu tutarı kalan taksit sayısına bölünerek ödenmesi gereken yeni aylık taksit tutarları belirlenir.
 • Kredi borcu, genel olarak her güncelleme döneminde güncelleme oranının uygulanması suretiyle güncellenir. Güncelleme oranı;
METRE KAREYE GÖRE HESAPLAMA
Brüt inşaat alanı 101 m² ye kadar olan konutlar (100,99 m² dâhil) için açılan kredilerde aynen,
Brüt inşaat alanı 101-150 m² olan konutlar (150,00 m² dâhil) ile 50 m² olan (50,99 m² dâhil) işyerleri için açılan kredilerde % 10 artırılarak,
Brüt inşaat alanı 150 m² den büyük olan konutlar ile 50 m² den büyük olan işyerleri için açılan kredilerde % 20 artırılarak uygulanmaktadır.
 • Yıl içinde imzalanan kredi sözleşmelerinde, ilk taksit ödemesinden önce başlangıç güncellemesi yapılır. Başlangıç güncellemesinden sonra her güncelleme döneminde güncelleme işleminin yapılmasına devam olunur. Söz konusu güncelleme işlemleri geri ödemesiz dönem için de yapılır.
 • Güncellenmiş kredi borcu belirlenirken, kredi borcundan yapılan geri ödemeler düşülür, kalan kredi borcu güncelleme oranının uygulanması suretiyle artırılarak yeni borç tutarı bulunur. Güncellenen bu borç da kalan taksit sayısına bölünerek, aylık ödenmesi gereken taksit tutarları belirlenir. Bu işleme kredi borcu bitene kadar devam olunur.
 • Güncelleme oranı değişiklikleri, Bakanlıkça merkez muhasebe birimine bildirildiğinde bu birimce, hesaplara intikali sağlanır.
 • Kredi borcu taksitleri, istenmesi halinde vadesinden önce ödenebilir. Bu durumda, ödeme tarihindeki taksit tutarı üzerinden ödeme yapılır.
  h) Erken ödeme nedeniyle borcun tamamının tek seferde kapatılması halinde, ödeme tarihindeki aylık taksit tutarının kalan taksit sayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutara, talep tarihindeki Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksinde (TÜFE) bir önceki yılın aynı ayına göre meydana gelen yıllık değişim oranında erken ödeme indirimi yapılarak borç kapatılır.
 •  13 üncü maddeye göre kullandırılan yıkım kredilerinin geri ödemelerinde aşağıda belirtilen esaslara uyulur:
  • Kredi borçları, kredi sözleşmesinde yer alan şartlara ve ödeme planında belirlenen sürelere uygun olarak ödenir.
  • Geri ödemeler, kredi taksitinin ait olduğu ayın ilk iş günü ile son iş günü arasında yapılır. Ödeme süresinin son iş günü borcun vadesi tarihidir. Borcun vadesi geçtiği halde geri ödenmeyen kısımları 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip ve tahsil edilir.
  • Geri ödemelerde ilk taksit, kredi sözleşmesinin imzalandığı tarihi takip eden ay içerisinde ödenir. Kredi borcu en fazla 24 ay taksitlendirilebilir.
  • Kredi borcunun güncelleme işlemleri, borcun vadesinden önce ödenmesi ve erken ödeme indirimi uygulanması ile ilgili konularda bu maddenin birinci fıkrasına göre işlem yapılır. Birinci fıkranın (d) bendine göre güncelleme oranının belirlenmesi gerektiğinde, yıktırılan yapının brüt inşaat alanı dikkate alınır.

Yukarıda görüldüğü üzere Devlet Kentsel Dönüşüm Kredisi ile yıkımı yapılacak ve yeni inşaat yapılacak alanlara kredi desteği sağlarken brüt m2 üzerinden hesaplama yapılıyor. Bu kapsamda kredinin şartları Kentsel Dönüşüm Projeniz için uygunsa özel bankalara başvurmak yerine Devlet kredi ve desteklerine başvurabilirsiniz.

Bu içeriğin tüm hakları Haberbankam.Com 'a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip işlemi başlatılacaktır. ©
BEĞEN HERKESTEN ÖNCE HABERİN OLSUN!
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. birol taşar dedi ki:

  şehircilik bakanı sayın özhaseki 5 yıl faizsiz kredi verileceğinden bahsetti. konu yürürlüğe girdimi bilgi istiyorum saygılarımla

BİR YORUM YAZ