Haber Bankam

Devlet İşçi Alımı 2017 Yönetmeliği Değişti İşte Yeni Esaslar!

Devlet kadrosuna işçi alıma dair yürürlükte olan yönetmelik 05 MAYIS 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak değiştirildi. Devlet kurumlarının işçi ihtiyaçlarını, iş kollarına, pozisyonu, öğrenim, iş tecrübesi, ücret, sosyal yardımlar gibi ayrıntılarla düzenlemeye gidildi.

Devlet İşçi Alımı 2017 Yönetmeliği Değişti İşte Yeni Esaslar!

Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasina dair yönetmelik 05 MAYIS 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devlet İşçi Alımı 2017 Yönetmeliği Değişti İşte Yeni Esaslar!

MADEE 6-(1) Kamu kurum ve kuruluşları işçi ihtiyaçlarını, iş kolu, meslek pozisyonu, öğrenim, iş tecrübesi, ücret, sosyal yardımlar gibi ayrıntılarla yazılı veya elektronik ortamda kurumdan talep etmek ve 8 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere Kurum tarafından gönderilenler arasından karşılamak zorundadır.

(2) Kurum tarafından yapılan inceleme sonucunda mevzuata uygun olmadığına karar verilen talepler, kamu kurum ve kuruluşuna iade edilecek düzeltildikten sonra ilan edilir.
(3) Kamu kurum ve kuruluşları sürekli işçi taleplerini ulusal düzeyde verir.
(4) Kamu kurum ve kuruluşları geçici işçi taleplerini ilçe veya il düzeyinde ya da ulusal düzeyde yahut teşkilat yapılan veya faaliyetlerinin bölge düzeyinde olması halinde bölge düzeyinde verebilir.
(5) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe düzeyinde verilen geçici işçi taleplerinin karşılanamaması halinde il düzeyinde veya ulusal düzeyde; il düzeyinde verilen geçici işçi taleplerinin karşılanamaması halinde ise ulusal düzeyde karşılanması yoluna gidilir. Teşkilat yapılan veya faaliyetleri bölge düzeyinde olan kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe düzey inde verilen geçici işçi taleplerinin karşılanamaması halinde il veya bölge düzeyinde ya da ulusal düzeyde; il düzeyinde verilen geçici işçi taleplerinin karşılanamaması halinde bölge düzeyinde veya ulusal düzeyde; bölge düzey inde verilen geçici işçi taleplerinin karşılanamaması halinde ise ulusal düzeyde karşılanması yoluna gidilir.MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fil:resmin (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

d) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1′ inci maddesine istinaden işe alınanlar,

e) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 23 ‘üncü maddesine göre sendikaların yönetim kademesindc görev alıp, bu görevi sona erenlerden tekrar işe başlayanlar.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasınn üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın birinci cümlesinde yer alan “en az” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

05 MAYIS 2017 tarihli Resmi Gazeteyi okuyabilirsiniz.

“İlçe, il veya bölge düzey inde yayımlanan geçici işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez.”

MADDF.  4-  Aynı Yönetmeliğin 10 uncu  maddesinin altıncı  fıkrası  aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı caddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Kamu kurum ve kuruluşlarının geçici işçi taleplerine, talep edilen açıl: iş sayısından daha az aday gönderilmesi halinde, açık işlerin karşılanamayan kısmı, 6 ncı maddenin beşinci fıkrasındaki esaslar doğrultusunda karşılanır.

(7) Ulusal düzeyde yayımlanan KPSS ve EKPSS kapsamında ki işçi  taleplerinin karşılanamaması halinde KPSS veya EKPSS şartı aranmaksızın ulusal düzeyde yeniden inana çıkılır. Talebe başvuru yapan adaylardan Kuruma kayıt tarihi esas alınacak açık iş sayısının üç katına kadar aday başvuru süresinin sonunda kanın kurum ve kuruluşuna gönderilir.

(8) Kurum tarafından yapılan çalışmalara rağmen karşılanamayan talepler için, talep sahibi kuma kurum ve kuruluşu ile görüşülerek, talep şartlarının değiştirilmek suretiyle yeniden talepte bulunması sağlanır.

Bu içeriğin tüm hakları Haberbankam.Com 'a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip işlemi başlatılacaktır. ©
BEĞEN HERKESTEN ÖNCE HABERİN OLSUN!
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ