Haber Bankam

2017 Yılı Vergi Borcu Yapılandırma Yasası Yürürlüğe Giriyor!

2017 Yılı Vergi Borcu Yapılandırma Yasası Yürürlüğe Giriyor! Vergi borcu olan esnaf, emekli, çalışan ve tüm vatandaşlarımıza müjde! Vergi affı yasası neleri kapsıyor? Kimler yararlanabilecek? Başvuru nasıl yapılır? Şartları Neler? Hangi borçlar yapılandırılacak? Tüm ayrıntılar haberbankam.com ‘da..

2017 Yılı Vergi Borcu Yapılandırma Yasası Yürürlüğe Giriyor!
 • Gündem
 • 11 Mayıs 2017
 • 0 YORUM
 • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, Ortalama: 2,00 out of 5)
  Loading...

Vergi borç yapılandırılmalarına ilişkin 2017 yılında yürürlüğe girmeyi bekleyen kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi içeriğine göre , 19 Ağustos tarihinde yürürlüğe giren kanun kapsamına alınan alacak türleri ve alacaklı idareleri kapsayan ve  bu idarelerin 31 Mart 2017 tarihine kadar olan kesinleşmiş alacakları yapılandırılacak.

KİMLERİ KAPSIYOR?

Daha önce Vergi Yapılandırma Yasası kapsamında başvuruda bulunup, borçları yapılandırmaya alınanlar borçlarını ödemeye devam edecekken, hiç başvuru yapmamış olanlar ise kanundan yararlanabilecekler. 2017 yılı Vergi Yapılandırma Yasası aşağıda ki borçları kapsamaktadır.

31 MART 2017 tarihi ve daha öncesinde;

 • Gümrük vergileri,
 • Vergi cezaları,
 • Bazı idari para cezaları,
 • Belirlenen vergiler,
 • Topluluk sigortası primleri,
 • Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı,
 • Sigorta primleri,
 • İşsizlik sigortası primi,
 • Sosyal güvenlik destek primi
 • Bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi feri alacaklar yapılandırma kapsamına alınıyor.

Bunlarla birlikte Amme Alacaklarının Tahsili Kanununa göre takip ve tahsil edilen bazı alacaklar ile belediyelerin atık su, katı atık ve su gibi alacakları 2017 Vergi Yapılandırma Yasasına dahil edildi.

YAPILANDIRMA YAPILACAK VERGİ VE DİĞER BORÇLAR

 1. 2017 yılına ait olmak kaydıyla 31 Mart 2017 tarihinden daha önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları (2017 yılı için tahakkuk eden MTV ikinci taksidi hariç).
 2. Sosyal Sigortalar Kurumuna  bağlı tahsil dairelerince takip edilen, tahakkuk ettiği halde ödenmemiş 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, yaşlılık aylığı, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi, işsizlik sigortası primi, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek primi, Mart 2017 sonuna kadar bitirilen özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapıların ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bütün bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları.
 3. Bu düzenlemede belirtilen diğer alacaklardan kesinleşmiş olup, bu düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde, ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar.


 4. 31 Mart 2017’den önce Askerlik Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları.
 5. Bunların dışında kalan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen, bazı istisnalar hariç Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup tahsil dairesine takip için ulaşan amme alacakları dahil olmak üzere asli ve feri amme alacakları.
 6. Mart 2017 ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları.
 7. Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ile gecikme zammı alacakları.
 8. Maliye Bakanlığınca tahsil edilen, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren, 31 Mart 2017 tarihi de dahil bundan önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları (gelir ve kurumlar vergisine mahsuben 2017’de ödenmesi gereken geçici vergi ile 2017 yılında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksitleri hariç).
 9. 31 Mart 2017’den önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları.
 10. Mart 2017 sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları.
 11. İş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları.
 12. İl özel idarelerinin, takip edilen ve vadesi 31 Mart 2017’den önce olduğu halde bu düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş asli ve fer’i amme alacakları (İdari para cezaları ve özel idare payı hariç).
 13. Belediyelerin, 31 Mart 2017’den önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi, 2017 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi hariç 2017’ye ilişkin olarak tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların dışında kalan ödenmemiş bulunan asli ve feri amme alacakları.
 14. Belediye Gelirleri Kanunu’na göre tahsili gereken ve vadesi 31 Mart 2017 tarihinden önce olduğu halde bu düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ücret alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları.
 15. Belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 31 Mart 2017 tarihinden önce olduğu halde ödenmeyen su, atık su ve katı atık ücreti alacakları.
 16. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin ödenmemiş su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacakları.
 17. Büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ve bunlara bağlı feri alacakları.

2017 Yılı Vergi Borcu Yapılandırma Yasası yürürlüğe girdiğinde, yukarıda ki maddelerde belirtilen borçların tümü yapılandırılacak. Daha önce yapılandırma kanunu kapsamında borç yapılandıranlar 2017 yılında yürürlüğe giren kanundan yararlanamayacaklar.

Bu içeriğin tüm hakları Haberbankam.Com 'a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip işlemi başlatılacaktır. ©
BEĞEN HERKESTEN ÖNCE HABERİN OLSUN!
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ